10/05/2010

Corelio boekt positieve resultaten in moeilijke marktomgeving

Dankzij de mooie cijfers van de betaalde verspreiding van zijn drie referentietitels (De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, Les Editions de l’Avenir) kon Corelio in 2009 een belangrijke groei optekenen van de inkomsten uit de lezersmarkt. Op de reclame- en printingmarkt ondervond de groep het aanhoudende negatieve effect van de crisis. Dankzij consequente besparingen op de exploitatiekosten werden de daling van de reclame­inkomsten (voornamelijk de jobadvertenties) en de aanhoudende margedruk op de printingactiviteiten gedeeltelijk gecompenseerd.

Ondanks de moeilijke economische context bedroeg de operationele cashflow (EBITDA) in 2009 28,5 miljoen euro.

Bovendien kon de groep belangrijke meerwaarden creëren dankzij de optimalisering van haar vastgoedbestand en de verkoop van enkele niet-strategische activa, die de schuldenlast sterk terugdrongen.

Leider op de nationale krantenmarkt

In 2009 verkocht Corelio gemiddeld 440.469 kranten per dag in België. De groep bevestigde zo haar positie als grootste krantenuitgever van het land, met een Belgisch marktaandeel van 32,6%.

Hoewel de Nederlandstalige krantenmarkt licht daalde, stegen de verkoopcijfers van De Standaard (+ 1,6%) naar gemiddeld  89.063 exemplaren per dag. Bij Het Nieuwsblad/De Gentenaar nam het aantal abonnees toe, maar daalde de totale oplage (- 1,8%) tot gemiddeld 258.476 exemplaren per dag.

Ook de Nederlandstalige nieuwssites Nieuwsblad.be en De Standaard Online trokken een ruimer publiek aan, wat zich vertaalde in een stijging van de inkomsten uit internetreclame.

Les Editions de l’Avenir deden het duidelijk beter dan de algemene markttendens van de Franstalige kranten (- 3,8 %): het marktaandeel groeide met 0,9% en de betaalde oplage steeg naar 92.930 exemplaren. Actu24.be, de nieuwssite van Les Editions de l’Avenir, zette zijn spectaculaire groei voort: de kaap van gemiddeld 50.000 unieke bezoekers per dag werd overschreden, met pieken tot bijna 100.000 unieke bezoekers per dag.

Omzet op reclamemarkt daalt

De advertentiemarkt bleef niet gespaard door de economische laagconjunctuur en alle reclamesegmenten zowel binnen de kranten als binnen Passe-Partout voelden de vertraging van de economische activiteit.

Corelio Connect kon met zijn creatieve insteek de schade binnen nationale thema wel beperken.

De strategische initiatieven rond internetinkomsten uit rubriekadvertenties wierpen hun vruchten af.  De jobsite Jobat.be telde een recordbereik. Ook de autosite Vroom.be brak verder door en de vastgoedsite Zimmo.be kende een opmerkelijke groei van het aantal advertenties en van de omzet.

Grafische divisie verstevigt concurrentievermogen

Corelio Printing voerde besparingsprogramma’s door om zijn concurrentievermogen te versterken. In dit kader sloot de site in Vorst en volgde een samensmelting met Corelio Nevada Printing in Anderlecht.

In Erpe-Mere werd fors geïnvesteerd in de afwerking en de salesafdeling werd versterkt, zowel op de binnenlandse als de Franse markt.

Dankzij de in 2009 gerealiseerde schaalvergroting houden de resultaten stand en kunnen een positieve cashflow en resultaat voorgelegd worden.

Audiovisuele producties

De audiovisuele producties genoten een ruime weerklank. Radio Nostalgie kon prat gaan op een succesvol jaar ondanks de moeilijke advertentiemarkt. Het bereik in het zuiden van het land steeg verder tot 10,6% en in het noorden verwezenlijkte Nostalgie Vlaanderen een opmerkelijke doorbraak met bijna 4,6% van de luisteraars.

Nostalgie Vlaanderen geniet sinds begin 2010 van een volledige dekking dankzij de aankoop van frequenties in Limburg, waardoor de radiozender sinds 1 maart 2010 overal in Vlaanderen kan worden beluisterd.

Corelio-dochter De Vijver (40%), met onder meer het productiehuis Woestijnvis, legde stabiele resultaten voor.

Financiële resultaten

De geconsolideerde omzet van de groep daalde in 2009, mede door de deconsolidatie van Caviar, met 4% en bedraagt 398 miljoen euro. Deze daling vloeit vooral voort uit de verminderde advertentie-inkomsten en de dalende volumes in de printing divisie. Ondanks besparingsplannen kon de terugval van de reclame-inkomsten niet volledig worden gecompenseerd. Dat resulteerde in een operationele cashflow (EBITDA) van 28,5 miljoen euro, tegenover 37,5 miljoen euro in 2008.

De financiële resultaten verbeteren dankzij de snelle daling van de schuldgraad in 2009.

De buitengewone opbrengsten bedragen 6 miljoen euro ingevolge meerwaarden gerealiseerd door de verkoop van enkele niet-strategische activa en van enkele vastgoedpanden.De uitzonderlijke uitgaven van 6,3 miljoen euro betreffen vooral herstructureringskosten gelinkt aan de besparingsplannen die in 2009 werden geïnitieerd.

Corelio sloot 2009 af met een netto-resultaat van 7,3 miljoen euro vóór goodwill en 1,7 miljoen euro ná goodwill.

In 2010 wil Corelio zijn transformatieproces voortzetten, ondersteund door een solide oplage van zijn drie titels, een groei van het lezersbereik en van de inkomsten uit de websites. De samenwerking met Concentra binnen Coldset Printing Partners zal toelaten om bijkomende efficiëntieverbetering en schaalvoordelen te realiseren. Corelio zal ook de programma’s voor een procesoptimalisering verder implementeren, om op die manier het concurrentievermogen van al haar activiteiten te vrijwaren.