05/10/2010

Toekomstplan vrijwaart printing-activiteiten Nevada

Het management van drukkerij Corelio Nevada Printing NV in Anderlecht – gespecialiseerd in kleine oplages van heatsetrotatie en vellendruk – heeft vandaag een Toekomstplan ontvouwd waarmee het wil anticiperen op de sterk gewijzigde marktomstandigheden in de grafische sector.

De drukkerijsector opereert sedert 2008 in een vicieuze cirkel van overinvesteringen en overcapaciteit. Deze cyclus zorgde voor verscherpte concurrentie, zware druk op de prijsmarge en een consolidatiegolf binnen de sector. Daarnaast leidde de economische crisis niet enkel tot een significante daling van het drukvolume maar veroorzaakte ze ook liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen bij tal van klanten.

Om in te spelen op de gevolgen van de consolidatie in de sector werden de afgelopen maanden en jaren reeds een aantal initiatieven genomen, zowel op commercieel, industrieel als organisatorisch vlak.

Al deze maatregelen zijn de voorbije maanden helaas ontoereikend gebleken door blijvende prijsdruk, volume- en omzetdalingen. Bijkomende kostenbesparingen zijn dan ook noodzakelijk om onze concurrentiepositie veilig te stellen.

Tijdens een bijzondere ondernemingsraad werd vandaag het voornemen bekend gemaakt om over te gaan tot het ontslag van 51 voltijdse arbeidsplaatsen.

“De directie betreurt de noodzaak van deze maatregelen maar herbevestigt het vertrouwen in de rotatie- en vellenactiviteit op de site in Anderlecht”, zegt Jan Lynen, CEO van Corelio Printing. “De aangekondigde maatregelen zullen toelaten om deze activiteiten op een rendabele manier verder te exploiteren en om zo de toekomst van Corelio Nevada Printing te vrijwaren.”