17/05/2011

Print én online mediamerken dragen bij tot hogere rentabiliteit in 2010

Dankzij een uitstekende prestatie van zijn drie nieuwsmerken (De Standaard, Het Nieuwsblad en L’Avenir), de opleving van de reclame-inkomsten en een aanzienlijke verbetering van de rentabiliteit van de digitale activiteiten, liet Corelio in 2010 een sterke verbetering van de bedrijfsresultaten optekenen.

De operationele cash-flow (EBITDA) steeg naar 38 miljoen euro tegen over 28,5 miljoen euro in 2009.

Dit is het resultaat enerzijds van het blijven investeren in talent en gedegen journalistiek maar anderzijds ook van de efficiëntieprogramma’s die de voorbije jaren werden opgestart.

Leiderschap

In 2010 verkocht Corelio dagelijks gemiddeld 444.732 kranten (tegenover 443.210 kranten in 2009). De groep bevestigde dankzij bijkomende redactionele inspanningen binnen het kwaliteitssegment, maar ook op het vlak van lokale en sportberichtgeving haar positie als grootste nationale krantenuitgever van het land met een marktaandeel van 33%.

In een licht dalende Nederlandstalige krantenmarkt blijft de verkoop van De Standaardstijgen met 2,1% naar gemiddeld 93.711 exemplaren per dag.

Het Nieuwsblad/De Gentenaar zag de oplage stijgen met 0,5% naar gemiddeld 259.643 exemplaren per dag.

Het marktaandeel van L’Avenir steeg en dit ondanks een lichte daling van 1,7% van de betaalde oplage (gemiddeld 91.378 exemplaren per dag). L’Avenir deed het dan ook beduidend beter dan de markttendens van de Franstalige krantenmarkt (-3,7%).

De vier sterkste online merken van de groep – De Standaard Online, Nieuwsblad.be, Lavenir.net en Jobat.be– trokken een ruimer publiek aan, wat resulteerde in een significante stijging van 30% van de online advertentie-inkomsten.

Corelio bevestigde zijn positie als digitaal pionier en lanceerde in 2010 iPad-versies voor zowel De Standaard, Het Nieuwsblad als L’Avenir. Daarnaast werd verder werk gemaakt van de ontwikkeling van de classifieds sites voor auto (Vroom.be) en immo (Zimmo.be).

Alle nieuws- en thematische sites van Corelio leveren samen een dagelijks bereik van meer dan 800.000 unieke bezoekers op.

Reclamemarkt draait crisisbladzijde om

Na twee crisisjaren stabiliseerde de advertentiemarkt voor kranten en was er zelfs een gedeeltelijke heropleving in het segment van de jobadvertenties. De krantenregie Scripta nam een vernieuwde rol op en evolueerde naar een entiteit die volledig focust op het commercialiseren van nationale packages.

De interne regie Corelio Connect speelt  met zijn vernieuwde structuur in op de vraag van de advertentiemarkt naar een centraal aanspreekpunt en een directer contact met de uitgever. Connect liet zijn grootste groei optekenen bij de online advertenties van alle nieuws- en gespecialiseerde sites van de groep.

De regionale advertenties in kranten en in de gratis regionale pers bleven nog hinder ondervinden van de uitlopers van de crisis bij de lokale adverteerders en de wijzigingen van het business model.

Daarom startte Passe-Partout een doorgedreven efficiëntenprogramma op, waardoor het vanaf het tweede semester van 2010 een turnaround kon realiseren.

Printing: partnership en rationalisatie

Corelio Printing nam enerzijds het heatset handelsfonds van Concentra Grafic over en zette anderzijds zijn besparingsprogramma voort om het concurrentievermogen van de heatsetactiviteit te vrijwaren. De verdere integratie van Nevada in de organisatiestructuren van Corelio Printing zorgde voor een optimalisatie van de industriële capaciteit op de sites in Erpe-Mere en Anderlecht.

Naast een aanzienlijke investering in afwerking inline op de drukpers, kon het management, in overleg met de sociale partners, een efficiëntieprogramma met omvangrijke kostenbesparingen finaliseren, waarvan de financiële impact volledig werd geprovisioneerd in 2010.

Ondanks de sterk concurrentiële marktomstandigheden, volume- en margedruk, kon Corelio Printing in 2010 zijn positieve resultaten handhaven en opnieuw een solide cash-flow genereren.

Samen met Concentra bracht Corelio zijn coldset-activiteiten onder in de joint-venture (50%-50%) Coldset Printing Partners, wat resulteerde in vestigingen in Groot-Bijgaarden en Paal-Beringen die perfect complementair zijn.

Audiovisuele producties

Radio Nostalgie kan prat gaan op een succesvol jaar op de reclamemarkt die licht is opgeveerd na een moeilijk 2009.

Het bereik in het zuiden van het land steeg naar 10,5% en Nostalgie Vlaanderen bevestigde – minder dan drie jaar na de opstart – in het noorden van het land zijn doorbraak met een groei naar 5,8% van de luisteraars.

De Vijver (40% Corelio) behaalde uitstekende resultaten. De verschillende productiehuizen die ze overkoepelt, leverden in het noorden van het land weer kijkcijferkanonnen af. Met Sanoma Magazines Belgium werd een joint-venture afgesloten voor het weekblad Humo.

De bloeiende televisiemarkt in 2010 straalde ook af op Caviar dat een recordresultaat liet optekenen.

Resultatenrekening

De geconsolideerde omzet van de groep steeg licht tot 399 miljoen euro. De operationele cash-flow (EBITDA) steeg met bijna 10 miljoen euro tot 38 miljoen euro.

De financiële resultaten verbeteren dankzij een verdere daling van de schuldgraad in 2010.

De uitzonderlijke kosten van 10,3 miljoen euro zijn voornamelijk toe te schrijven aan de reorganisaties opgestart in de divisies heatset en gratis regionale pers.

De uitzonderlijke opbrengsten van 5,8 miljoen euro zijn het gevolg van meerwaarden gerealiseerd door zowel de verkoop van niet-strategische activa als door het opzetten van de joint-venture binnen de coldsetactiviteiten.

De nettowinst voor goodwill-afschrijving bedraagt 10,7 miljoen euro, tegenover 7,3 miljoen euro in 2009, of een stijging met 47%.

Na verwerking van de afschrijvingen, de geconsolideerde goodwill op alle participaties en de positieve resultaten van de geconsolideerde ondernemingen volgens de vermogensmutatiemethode, bedraagt de geconsolideerde winst 4,3 miljoen euro.

Balans

De nieuwe vermindering van het balanstotaal is het gevolg van een verbeterd beheer van het bedrijfskapitaal. Dankzij de desinvesteringen in combinatie met een voorzichtig investeringsbeleid is de nettoschuldpositie teruggebracht tot 38,7 miljoen euro eind 2010 tegenover 52 miljoen euro eind 2009.

In 2011 wil Corelio zijn ‘digitale versnelling’ voortzetten, verder ondersteund door een robuuste betaalde oplage van de drie krantentitels en de succesvolle evolutie van Jobat, het uitbreiden van het bereik zowel in print als online en het verder initiëren van efficiëntieprogramma’s om de duurzaamheid van alle activiteiten te vergroten.

De groep zal hierbij rekening moeten houden met een aanzienlijke verhoging van de kosten voor grondstoffen en energie.

De recente acquisitie van de Belgische SBS-zenders VT4 en VijfTV zal Corelio in 2011 tevens toelaten om zijn positie in het audiovisuele segment op een significante manier te versterken. Het samenwerkingsverband met de bestaande partners binnen De Vijver (Wouter Vandenhaute en Erik Watté) en de Finse mediagroep Sanoma zal ongetwijfeld voor een bijkomende dynamiek zorgen in het medialandschap in het algemeen en op de televisiemarkt in het bijzonder.