15/05/2012

2011: Corelio bevestigt leiderschap in print, versterkt digitale activiteiten en investeert in audiovisuele diversificatie

De uitstekende prestatie van zijn drie nieuwsmerken (De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, L’Avenir) op de lezersmarkt, zowel in print als digitaal, lagen ook dit jaar aan de basis van de knappe bedrijfsresultaten die Corelio in 2011 liet optekenen.

Leiderschap bevestigd op nationale krantenmarkt

Corelio verkocht in België het voorbije jaar dagelijks gemiddeld 450.014 kranten en blijft met een marktaandeel van 33,6% (+0,6%) de grootstekrantenuitgever van het land.

Het Nieuwsblad/De Gentenaar (+1,4%) bevestigde de stijgende verkooptrend die reeds in 2010 was ingezet, en was het afgelopen jaar in absolute aantallen zelfs de sterkste stijger in de nationale krantenmarkt. De inhoudelijke accenten op nieuws, sport en regio, samen met de formaatwijziging die werd doorgevoerd, droegen bij tot het gebruiksgemak van de krant en werden dus door de lezer duidelijk geapprecieerd.

In het kwaliteitssegment vestigde De Standaard (+3,4%) nog maar eens een nieuw record want nooit eerder kochten zoveel mensen De Standaard. Geheel in haar traditie van radicaal vernieuwen en voorop lopen, lanceerde de redactie van De Standaard eind augustus als eerste een dS Weekblad bij de weekendkrant.

Aan Franstalige zijde  bleek L’Avenir (-1,6%) consequent voorrang geven aan inhoud en lokale informatie. Het zag zijn marktaandeel stijgen van 21,8 naar 22,2% en toont zich zo de meest stabiele speler in een jammer genoeg dalende Franstalige krantenmarkt.

Geslaagde digitale versnelling

2011 stond in het teken van innovatie en digitale versnelling.

Naast het consolideren van de sterke positie van onze nieuwsmerken op de printmarkt zijn we er het afgelopen jaar met het project Digitale Versnelling ook in geslaagd om significante groei te realiseren in het bereik van onze digitale media.  Met vooral de  krantensites en Jobat.be als locomotief kon Corelio de jongste maanden op nationaal vlak een leiderspositie als digitale uitgever uitbouwen. Alle online nieuws- en classifiedsmerken samen  bouwden een bereik op van meer dan één miljoen unieke bezoekers. Dit cijfer vormt de bekroning van een jaar lang intensieve focus op redactionele inspanningen, creatieve marketing en belangrijke investeringen in technologie. Deze sterke digitale ontwikkeling werd voorts ondersteund door bijkomende redactionele innovaties op mobiele dragers en tablets zoals de verbeterde digitale editie van De Standaard die in aanzienlijke mate bijdroegen tot gebruiksvriendelijkheid.

Naast deze investeringen in het digitale segment blijft Corelio ook volop gaan voor innovatie in zijn printmerken, getuige dS Weekblad, het vernieuwde dS Magazine, de verhoogde redactionele inspanningen binnen Het Nieuwsblad/De Gentenaar voor sport en regionaal, en de vernieuwde weekendbijlage Deuzio waarmee  L’Avenir uitpakte.

Audiovisuele diversificatie versterkt portfolio

Corelio slaagde er in juni 2011 in om met de bestaande partners binnen De Vijver Media (Wouter Vandenhaute en Erik Watté) en Sanoma de commerciële zenders VT4 en VIJFtv te verwerven. De Vijver Media, dat naast de SBS-zenders ook de productiehuizen Woestijnvis/deMensen (40%) en Humo in zijn portfolio heeft, wordt zo meer dan ooit de thuishaven voor creatief talent in Vlaanderen.

Nog in het audiovisuele segment noteerden we het afgelopen jaar terug een aanzienlijke groei van het aantal luisteraars voor Radio Nostalgie en dit zowel in het zuiden als het noorden van het land met marktaandelen van respectievelijk 10,9 % en 6,6% (tegenover resp. 9,2% en 5,9% in de vorige wave).

Creatieve aanpak van advertentiemarkt

De advertentiemarkt kwam aanvankelijk heel sterk op gang maar vertraagde ingevolge de Euro-crisis in de tweede helft van het jaar. De salesteams konden dit gedeeltelijk opvangen door creatief in te spelen op de vraag van de adverteerder onder meer door een gecombineerd aanbod van print en online.

Sterk bedrijfsresultaat

Corelio besliste om de financiële resultaten vanaf het boekjaar 2011 onder IFRS te rapporteren en dus niet langer onder Belgian GAAP. Teneinde een vergelijkingsbasis te creëren werden de jaarresultaten van 2010 eveneens naar IFRS geconverteerd.

De geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van de groep stegen tot 388 miljoen euro in 2011, een toename met 3,6 miljoen euro ten opzichte van 2010. Het bedrijfsresultaat bedraagt 15,3 miljoen euro voor 2011, of een verbetering met 2,6 miljoen euro in vergelijking met 2010. Na verwerking van het belasting- en uitgesteld belastingresultaat bedraagt het nettoresultaat van het boekjaar 10,7 miljoen euro tegenover 7,0 miljoen euro in 2010. De operationele cashflow (EBITDA) steeg (onder IFRS) van 30,0 miljoen euro naar 34,2 miljoen euro. De financiële resultaten van De Vijver Media worden volgens de IFRS-standaard onder vermogensmutatie gerapporteerd.

De stijging van het balanstotaal in 2011 ten opzichte van 2010 is in hoofdzaak toe te schrijven aan de toename van de deelname in De Vijver Media naar aanleiding van de acquisitie van SBS Belgium.

2012: verhogen van operationele efficiëntie

Met sterke CIM-cijfers in het eerste kwartaal 2012 bevestigt Corelio de trend van het afgelopen jaar. Tegelijk blijft voorzichtigheid geboden nu de economische groei vertraagt en als gevolg daarvan ook bepaalde segmenten van de advertentiemarkt verder onder druk komen te staan. Daarom wil Corelio in 2012 prioritair investeren in zijn basisactiviteiten en blijven inzetten op operationele efficiëntie (operational excellence) met een sterke focus op klantgerichtheid en kwaliteit.