25/10/2013

Belgische Mededingingsautoriteit geeft Corelio en Concentra goedkeuring voor de oprichting van het Mediahuis

Antwerpen/Hasselt/Brussel, 25 oktober 2013. Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingings-autoriteit heeft vandaag de oprichting goedgekeurd van het nieuwe bedrijf Mediahuis door Corelio en Concentra. Het Mededingingscollege heeft deze toelating gegeven nadat de partijen zich verbonden tot het volgende voor een periode van vijf jaar:

“De Aanmeldende Partijen verbinden er zich toe dat alle krantentitels behouden blijven en dat alle krantentitels over een voldoende uitgebouwde redactie van journalisten en/of correspondenten zullen beschikken, inhoudelijk aangestuurd door een eigen hoofdredactie, die minstens bestaat uit een voltijdse en specifiek aan de respectievelijke titels toegewezen hoofdredacteur, commentator, chef eindredactie, chef politiek of chef regio en een eindverantwoordelijke vormgeving.
Verder verbinden de Aanmeldende Partijen er zich toe om het verspreidingsgebied van Gazet van Antwerpen in de provincie Antwerpen te verzekeren aan lezers en adverteerders, onder meer via een voldoende uitgebouwde regionale en lokale berichtgeving.”

Corelio en Concentra hebben op 27 juni van dit jaar hun voornemen aangekondigd om hun kranten en digitale uitgeefactiviteiten samen te brengen in een nieuw bedrijf. De onderneming is een joint venture waarin beide groepen participeren ten belope van respectievelijk 62% (Corelio) en 38% (Concentra).

Via de nieuwe onderneming realiseren Corelio en Concentra een schaalvergroting die noodzakelijk is om de merken van beide groepen competitief te houden in het snel wijzigend en internationaliserend medialandschap.

Gezien de omvang van het initiatief moesten Corelio en Concentra dit nieuwe samenwerkingsverband aanmelden bij de Belgische Mededingingsautoriteit. Deze instantie heeft het dossier de voorbije maanden grondig onderzocht en heeft het dus vandaag goedgekeurd. Corelio en Concentra zijn verheugd over deze beslissing en kunnen vanaf nu een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de rijke geschiedenis van hun merken.

Het Mediahuis wordt de koepel boven het portfolio van de sterke nieuwsmerken De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg en van digitale merken zoals Jobat, Hebbes.be, Zimmo.be en Vroom.be. De bundeling van expertise, visie en doelgericht ondernemen maakt dat het bedrijf de toegenomen concurrentiedruk op de (inter)nationale mediamarkt het hoofd kan bieden. Dit zal opportuniteiten bieden voor zowel de lezer als de adverteerder.

Vandaag wordt een overleg met de ondernemingsraad gepland. In de daaropvolgende dagen en weken worden de medewerkers geïnformeerd over de concrete plannen en structuur van het Mediahuis.

www.corelio.be
www.concentra.be

Voor bijkomende informatie:

Corelio Luc Missorten, +32 2 467 25 05
Concentra Marc Vangeel, +32 11 87 84 27