Geschiedenis

De Standaardgroep: het begin

1914

Oprichting De Standaard

De eerste pogingen om een katholiek, Vlaams dagblad in Brussel uit te geven gaan terug tot 1914 wanneer onder impuls van F. Van Cauwelaert, A. van de Perre en A. Hendrix de nv De Standaard wordt opgericht.

1918

Eerste nummer

Door oorlogsperikelen verschijnt het eerste nummer van De Standaard uiteindelijk pas op 4 december 1918; het telt twee bladzijden en kost tien centiemen.

1919

Eigen drukkerij

In juli 1919 koopt de vennootschap een gebouw in de Brusselse Jacqmainlaan waar een jaar later het eerste op eigen persen gedrukte krantenexemplaar verschijnt.

1921

Antwerpse editie

In 1921 wordt een Antwerpse editie van De Standaard gelanceerd, De Handelsbode, later omgedoopt in de Morgenpost.Om het rendement van de drukpersen nog te verhogen wordt vanaf 1922 ook gestart met het binnenhalen van andere drukorders.

Door deze uitbreidingen was meer geld nodig en daarvoor zorgt Gustaaf Sap die vanaf 1919 deel uitmaakt van de raad van bestuur.

1927

Het Nieuwsblad

Sap verwerft in 1927 de meerderheid van de aandelen en lanceert twee jaar later, naast De Standaard, ook meteen een dagblad met een meer populaire toon: Het Nieuwsblad. Het Nieuwsblad is van meetaf aan een succes en neemt in 1939 het zeer populaire Sportwereld onder de vleugels.

De Naoorlogse revolutie

1947

Terug na de oorlog

De Standaardgroep komt gehavend uit de oorlogsjaren want pas vanaf 1947 rollen Het Nieuwsblad-Sportwereld en De Standaard opnieuw van de persen. De kranten herwinnen hun elan en De Standaard wordt opnieuw de gezaghebbende stem van voor de oorlog.

1957

Overnames en verdere groei

Op het einde van de jaren vijftig start de Standaardgroep zijn expansie en neemt een aantal andere kranten over.

In 1957 wordt de hand gelegd op de Antwerpse uitgeversmaatschappij van Het Handelsblad. Na de overname evolueert de krant vanaf 1962 tot een kopkrant van Het Nieuwsblad om in 1979 definitief als titel te verdwijnen. De Standaardgroep neemt in 1957 haar belangrijkste Brusselse concurrent over: Het Nieuws van den Dag, dat in 1965 eveneens opgaat in Het Nieuwsblad.

De expansie wordt in 1959 afgerond met de overname van de kranten De Gentenaar en De Landwacht samen met hun drukkerij. Na de overname zal De Landwacht als titel verdwijnen in tegenstelling tot De Gentenaar. Tot op vandaag beschikt deze titel over een eigen redactiekern verantwoordelijk voor de stedelijke en regionale berichtgeving, terwijl het algemene nieuws wordt overgenomen uit Het Nieuwsblad.

Tijdens de jaren zestig en in het begin van de jaren zeventig ontwikkelt het bedrijf zich verder tot een sterke speler op de kranten-, tijdschriften-, drukkerij- en boekenmarkt. De onderneming investeert zwaar in nieuwe uitgaves en machines. Topman Albert De Smaele diversifieert ook in niet-mediaondernemingen, vooral in de toeristische sector.

Het faillissement

1976

De Vlaamse Uitgeversmaatschappij

Midden de jaren zeventig blijkt de expansiedrang van Albert De Smaele te hoog gegrepen. Net zoals zovele andere bedrijven ontsnapt ook De Standaardgroep niet aan de noodlottige gevolgen van de toen heersende economische crisis.

In mei 1976 wordt eerst de handelsdrukkerij nv Periodica failliet verklaard en op 22 juni volgt de rest van de Standaardgroep. De redactie ziet de bui hangen en richt een paar weken voor het faillissement de vzw "redactie De Standaard‘ op om de tradities van de groep tegenover overnemers te vrijwaren.

Op 26 juni 1976 staat André Leysen samen met een aantal Vlaamse ondernemers aan de doopvont van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM) die De Standaard, Het Nieuwsblad en De Gentenaar overneemt uit het faillissement.

1979

Verhuizing en verankering

De marktsituatie voor kranten is bij de start in 1976 niet zo gunstig. VUM stoot de weekbladen af, richt alle inspanningen op de kranten en verhuist in 1979 van de Brusselse Jacqmainlaan naar Groot-Bijgaarden, waar nieuwe gebouwen en persen zijn neergeplant. VUM slaagt erin om in een stagnerende markt zijn marktaandeel fors te verhogen door redactionele inspanningen, de uitbreiding van het aantal bladzijden en de betere afstemming van de kranten op hun respectievelijke doelgroepen.

Het Volk

1994

Overname van het volk

De overname in november 1994 van de nv Het Volk wordt een eerste belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van VUM.

De roots van Het Volk gaan terug tot het congres van katholieke politici in 1890 waar werd besloten om in Gent een dagblad op te richten als tegengewicht voor de succesvolle socialistische Vooruit. Het eerste nummer van Het Volk rolt van de persen op 22 juni 1891 en wordt na de mis verkocht als ‘Anti-Socialistisch Dagblad’.

De Gentse krant heeft veel aandacht voor sport en wielerwedstrijden in het bijzonder. In 1945 wordt voor het eerst de Omloop Het Volk verreden.

Op het einde van de jaren tachtig krijgt Het Volk het echter moeilijk.

In september 1994 bevestigt de ACV-top dat een overnemer voor nv Het Volk wordt gezocht. Zowat alle Vlaamse mediagroepen tonen interesse maar in november 1994 komt VUM als winnaar uit de bus.

De drukkerijactiviteiten en de redactie van Het Volk verhuizen in november 2000 naar Groot-Bijgaarden.

Het Volk verschijnt voor de allerlaatste keer op 9 mei 2008. De krant smelt samen met Het Nieuwsblad.

Mediabel

1999

Meerderheidsparticipatie

In 1999 wijzigt de groep Vers l'Avenir van naam en wordt het Médiabel. Ook het aandeelhouderschap wijzigt aanzienlijk. Médiabel is voortaan aandeelhouder van Les Editions de l'Avenir (dagbladen), van Passe-Partout (huis-aan-huisbladen), van het Centre d'Impression de Rhisnes, van Radio Nostalgie en van Audiopresse (dat 34% van RTL-TVI bezit).

In 2006 besluit het bisdom Namen zijn 25,1% in Médiabel te verkopen. De VUM koopt de aandelen en wordt enige eigenaar. In 2008 slorpt Corelio Médiabel op.

Aanvankelijk legde Médiabel zich enkel op regionale kranten toe. Gaandeweg diversifeert de groep naar andere sectoren zoals audiovisuele activiteiten en internet.

Een nieuwe naam

2006

Geboorte van Corelio

In juni 2006, uitgerekend tijdens de week waarop de Vlaamse Uitgeversmaatschappij haar dertigste verjaardag viert, besliste de Raad van Bestuur om vanaf 1 september 2006 te opereren onder een nieuwe naam: CORELIO.

De eerste stam 'core' verwijst naar de essentie: met de media aanwezig zijn in het hart van de samenleving, het hart van de regio's. De tweede stam 'relio' slaat op 'reliable'. De nieuwe naam benadrukt niet enkel de degelijkheid en de kwaliteit van producten van de groep, maar ook het vertrouwen die ze geniet bij klanten, relaties en partners. De uitgang 'lio' tenslotte verwijst naar 'link'. CORELIO onderstreept daarmee het belang dat ze hecht aan de dialoog en de interactiviteit met haar klanten en partners in de meest brede zin van het woord: lezers, surfers, luisteraars, kijkers, adverteerders...

Consolidatie en diversificatie

2008

Nevada-Nimifi

De grafische afdeling van Corelio verwerft met de overname van de heatset-rotatiedrukkerij Nevada-Nimifi een belangrijke buitenlandse klantenportefeuille. In 2011 worden de drukkerij in Erpe-Mere en Nevada-Nimifi ondergebracht in een eengemaakte vennootschapsstructuur onder de naam Corelio Printing.

Radio Nostalgie

In het voorjaar van 2008 starten Corelio en Concentra samen een nieuw radionet op in Vlaanderen, onder de naam Nostalgie. Aanvankelijk werkt Nostalgie met provinciale zendvergunningen in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Wanneer ook Limburg bediend wordt, leidt dit in 2012 tot de erkenning als landelijke radio-omroep.

In het Franstalige landsgedeelte is Radio Nostalgie als joint-venture tussen Médiabel en het Franse radionet NRJ al actief sedert eind de jaren tachtig.

2010

Coldset Printing Partners

Corelio en Concentra organiseren hun coldsetdrukkerij-activiteiten samen in Coldset Printing Partners, met vestigingen in Groot-Bijgaarden en Paal-Beringen. Beide ondernemingen vinden het belangrijk om toekomstige investeringen in nieuwe drukpersen op de meest optimale manier te structureren, mede in het licht van nieuwe digitale en mobiele ontwikkelingen. Hierdoor zijn efficiÎntieverbeteringen en schaalvoordelen mogelijk en kunnen mogelijke formaatwijzigingen makkelijker worden doorgevoerd in de toekomst.

2011

De Vijver Media

Corelio verwerft in april 2011 samen met het Finse mediabedrijf Sanoma en het topmanagement van De Vijver (Wouter Vandenhaute en Erik Watté) SBS Belgium, moedermaatschappij van de televisiezenders VT4 en Vijftv, intussen omgedoopt tot VIER en VIJF. Ook het productiehuis Woestijnvis en het weekblad HUMO worden in de joint-venture De Vijver Media ondergebracht, waarvan elk van de partners één derde van de aandelen bezit.

2013

Rondom en Proximag

In januari 2013 lanceren de redacties van Het Nieuwsblad en L'Avenir elk een eigen nieuw gratis lokaal magazine: "Het Nieuwsblad-Rondom" in Vlaanderen en "Proximag-Lavenir.net" in Franstalig België. De nieuwe magazines worden huis-aan-huis verspreid en zijn samen goed voor een oplage van meer dan 3.500.000 exemplaren.

2013

Mediahuis

Corelio en Concentra brengen hun Vlaamse kranten en digitale uitgeefactiviteiten samen in een nieuwe onderneming. Deze nieuwe samenwerking krijgt de naam Mediahuis. Beide groepen participeren in het nieuwe project ten belope van respectievelijk 62% (Corelio) en 38% (Concentra).

Mediahuis biedt onderdak aan de nieuwsmerken van beide uitgevers (Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar) en verder ook aan het rekruteringsplatform Jobat, het gratis magazine Jet, de classifieds-activiteiten (Hebbes, Zimmo, Vroom, Inmemoriam, Koopjeskrant) en de sites Xpats, She, Vief, Autokanaal en Made in.

2014

Franstalige uitgeefactiviteiten

De krant L´Avenir, de gratis regiogids Proximag en de digitale activiteiten verbonden aan deze nieuwsmerken (zoals onder meer Lavenir.net en Proximag.be) worden overgedragen aan Nethys, onderdeel van de Tecteo-groep.

2017

Verdere uitbreiding Mediahuis

Corelio en Concentra brengen hun resterende media-activiteiten onder in Mediahuis. Concreet betekent dit dat nu ook NRC Media, Media Groep Limburg, de drukkerijen van Printing Partners, de huis-aan-huisbladengroep Rondom, de regionale tv-zenders ROB TV, TV Limburg, ATV en TV OOST, radio Nostalgie (Noord en Zuid), Metro (participatie), De Vijver Media (participatie) en Flanders Classics (participatie) deel uitmaken van de multimediagroep Mediahuis.

2017

Mediahuis verwerft TMG

Mediahuis neemt het Nederlandse Telegraaf Media Groep over. Dankzij deze acquisitie zet het bedrijf een grote stap in de ingeslagen groeistrategie. Sinds de oprichting in 2013 heeft Mediahuis zijn omvang bijna verdrievoudigd en is het uitgegroeid tot een toonaangevende multimediale groep in Nederland en België.