Leiderschap in print en digitaal

Topjaar voor nieuwsmerken

De nieuwsmerken van Corelio hadden in 2012 een topjaar, met zowel een sterke verkoop als een stijgend marktaandeel in België. Daarentegen waren de resultaten uit de advertentieverkoop teleurstellend, zeker in de tweede jaarhelft.

Tegen het einde van het jaar besliste de groep om de huis-aan-huisbladen om te vormen naar een nieuw, meer toekomstgericht project onder de naam Rondom en Proximag. Dit project en een aantal andere kostenbesparende initiatieven brachten evenwel belangrijke niet-recurrente kosten met zich mee, die wogen op het jaarresultaat. Voor onze participatie in de Vijver was 2012 een schakeljaar, waarin VT4 en Vijf TV omgevormd werden tot VIER en VIJF.

Brede bereikbasis in print en digitaal

We zijn vandaag met voorsprong de grootste krantenuitgever in België in zowel print als digitaal en deze sterke positie op de lezersmarkt stut onze financiële fundamenten.

De verkochte krantenoplage van De Standaard, Het Nieuwsblad en L’Avenir bedroeg globaal gemiddeld 450.528 exemplaren, goed voor een stijgend nationaal marktaandeel van 34,1% (+0,5%) en meer dan 1,8 miljoen Belgische lezers elke dag opnieuw.

Nationaal marktaandeel krantenverkoop stijgt naar 34,1%.

De Standaard steeg voor het tiende jaar op rij en bereikt stilaan de kaap van de 100.000 verkochte exemplaren. Het Nieuwsblad, dat dagelijks meer dan één miljoen lezers bereikt, legde nog meer focus op regionaal en sportnieuws, onder meer naar aanleiding van de viering van 100 jaar Sportwereld.

L'Avenir verwierf bijkomend marktaandeel (tot 22,5%) en hield goed stand in een moeilijke Franstalige lezersmarkt.

Inspelend op de toenemende digitalisering en het - als gevolg daarvan - gewijzigd mediagebruik van de consument, zijn onze krantentitels Het Nieuwsblad/De Gentenaar, De Standaard en l’Avenir de laatste jaren fors geëvolueerd naar digitale nieuwsmerken. Met de drie nieuwssites als locomotief zette Corelio zijn digitale versnelling het afgelopen jaar onverminderd voort en rondde ruimschoots de kaap van de één miljoen unieke bezoekers per dag voor zijn online nieuws- en classifiedsmerken.

Met deze sterke bereikbasis hebben we een kritische schaalgrootte gecreëerd, noodzakelijk voor nieuwe product-innovaties, maar ook voor het vermarkten van dat bereik in digitale advertentie-inkomsten.

Advertentiemarkt

Door hun sterke (print- en digitale) positie op de lezersmarkt konden de nieuwsmerken zich relatief goed handhaven op de advertentiemarkt en dit los van een paar duidelijke merkbare verschuivingen tussen de titels onderling. Het bestedingspatroon binnen de financiële sector onderging significante wijzigingen en dat was - als gevolg van enkele regeringsmaatregelen - ook het geval voor het segment van de luxe-producten.

Jobat, ons serviceplatform voor rekrutering, paste zijn strategie en organisatie aan, verlegde zijn focus van print naar multimediaal en is sinds 2012 ook marktleider qua bereik. Spijts deze maatregelen was een significante terugval van de inkomsten niet te vermijden.

Dat was evenzeer het geval voor de lokale advertentiemarkt binnen de gratis pers. Om pro-actief in te spelen op deze tendens heeft Corelio eind 2012 het huis-aan-huisblad Passe-Partout omgevormd tot twee vernieuwende gratis regiogidsen: Rondom in Vlaanderen, Proximag in Franstalig België.

Door alle sterktes binnen de Corelio-groep te combineren zoals sterke nieuwsmerken, kwalitatieve redacties en een fijnmazig commercieel netwerk, wordt een uniek aanbod uitgewerkt voor de lokale adverteerder. Rondom wordt gemaakt door de redactie van Het Nieuwsblad, Proximag door de redactie van L'Avenir. De bladen worden op meer dan 3.700.000 exemplaren in het noorden en het zuiden van het land huis-aan-huis bedeeld.

Rondom en Proximag combineren sterke nieuwsmerken met kwalitatieve redacties en een fijnmazig commercieel netwerk.

Op sectorniveau worden initiatieven genomen om bij ondernemers de waarde van de krant als advertentiemedium extra te belichten. Onze interne regie Corelio Connect stond mee aan de wieg van het sectorinitiatief Newspaperswork, een marketingplatform van alle Nederlandstalige en Franstalige kranten, bedoeld om de impact van dagbladadvertenties en de creativiteit van dagbladreclame te benadrukken.

Audiovisueel

In het najaar van 2012 zorgden SBS Belgium en het productiehuis Woestijnvis voor een nieuwe dynamiek in het Vlaamse televisielandschap met de lancering van VIER en VIJF. Beide bedrijven zijn dochters van De Vijver Media waarin Corelio een participatie van 33,33% aanhoudt. Het televisieseizoen 2012-2013 heeft onmiskenbaar voor een meerwaarde gezorgd, niet enkel bij de kijker maar ook bij de adverteerder.

De Nederlandstalige radio Nostalgie verwierf het afgelopen jaar een licentie als landelijke radio-omroep en bevestigt jaar na jaar met stijgende luistercijfers. De Franstalige radio Nostalgie blijft verder zijn positie als derde commerciële radiozender verstevigen.

Printing

Coldset Printing Partners, de joint-venture tussen Corelio en Concentra, creëerde verdere efficiëntieverbeteringen en bijkomende schaalvoordelen in 2012. Het Nieuwsblad en L’Avenir traden toe tot de club van de beste krantendrukkers, een erkenning door WAN-IFRA.

De heatsetdivisies van Erpe-Mere en Anderlecht, in 2011 samengebracht in de vennootschap Corelio Printing, konden hun portfolio op peil houden door verder te focussen op kwaliteitsvol drukwerk aan marktconforme prijzen met zo kort mogelijke doorlooptijden.

Kwaliteit in alles wat we doen

Het afgelopen jaar stond bij Corelio in het teken van “kwaliteit van uitvoering”. Wij verstaan daaronder niet enkel een efficiënte bedrijfsvoering, maar ook veerkracht om snel te anticiperen, grotere wendbaarheid om flexibel te kunnen reageren op wijzigende marktomstandigheden en doorgedreven klantgerichtheid om nog beter maatwerk af te leveren. Onze groep is grotendeels in haar doelstellingen geslaagd en zet haar inspanningen op dat vlak onverminderd voort.

Bij operationele excellentie staan ook investeringen in technologie centraal. Als mediabedrijven innoveren, doen ze dat door hun redactionele inhoud aan te passen aan de nieuwe opportuniteiten die geboden worden door de technologische evoluties. Ook in 2013 zullen we onverminderd geld en middelen blijven investeren in technologie.

Ook in 2013 blijven we onverminderd
investeren in technologie.

Daarbij is convergentie met andere spelers in de waardeketen onafwendbaar. Het onvermijdelijke spanningsveld dat de voorbije periode is ontstaan tussen enerzijds bedrijven die investeren in de creatie van content en anderzijds ondernemingen die hun rol beperken tot het verdelen en/of herverpakken van content, toont de noodzaak aan van een duidelijk wetgevend kader.

Thomas Leysen
Voorzitter Raad van Bestuur

Luc Missorten
Chief executive officer

450 000 kranten per dag

Bereikcijfers nieuwssites

16%
Het Nieuwsblad

517.000 unieke
bezoekers per dag*

10%
De Standaard

310.000 unieke
bezoekers per dag*

4%
L'Avenir

131.000 unieke
bezoekersper dag*

Bron: Cim Metriweb oktober 2012
*eigen telling februari 2013

Oplage print + digitaal

Print
Digitaal

Bron: CIM 2012

De Standaard

Met zijn nieuwe campagnelijn Verwacht het onverwachte belooft De Standaard de lezer nieuwe inzichten, onontdekte verhalen, verrassende invalshoeken. Versterkt door een eigentijdse frisse vormgeving voor de dagkrant en De Standaard Magazine, de lancering van een vernieuwde mobiele site en nieuwe digitale initiatieven, verstevigt De Standaard ook in 2012 zijn imago als dé leidinggevende kwaliteitskrant in Vlaanderen.

Verkochte oplage print + web

Bron: CIM

Het Nieuwsblad

De kwalitatieve mix van nieuws, regio en sport bestendigt bij Het Nieuwsblad de trend van stijgende oplage- en bereikcijfers. 100 Jaar Sportwereld, de recente lancering van het sportmagazine Fan en de digitale zondagseditie geven de krant een bijkomende sportdimensie. Ondertussen groeit Nieuwsblad.be met zijn meer dan 550.000 dagelijkse bezoekers stilaan maar zeker uit tot de grootste nieuwssite van het land.

Dagelijks lezersbereik

Bron: CIM

L'Avenir

Met zijn redactioneel concept Quality regional geënt op sterke lokale verbondenheid én geloofwaardigheid, slaagt L’Avenir er in 2012 opnieuw in marktaandeel te winnen in een Franstalige lezersmarkt onder druk. De tiende “digitale” editie van L’Avenir tekent het voorbije jaar opnieuw voor een mooie groeicurve. Jongerenbijlage Journal des Enfants slaat de brug met de lezer van morgen en krijgt een grondige restyling.

Marktaandeel Franstalig Belgie

Bron: CIM

3.700.000 gratis regiogidsen

Proactief inspelend op de wijzigende lokale advertentiemarkt, vervingen we onze huis-aan-huisbladen door de gratis regiogidsen Rondom en Proximag.

Gemaakt door de redacties van Het Nieuwsblad en L'Avenir, combineren deze kwaliteitsvolle en innovatieve magazines een uiterst lokale doelgerichtheid met een nationaal bereik, en vormen daardoor een uniek product voor adverteerders, perfect complementair met de andere Corelio-titels.

De gratis regiogidsen Rondom en Proximag vormen een uniek product voor adverteerders.

Door Rondom en Proximag te verspreiden in 76 edities – samen goed voor meer dan 3,7 miljoen exemplaren – verhoogt de betrokkenheid van de lezer en de ontvankelijkheid voor commerciële boodschappen uit eigen streek.

Provincie Oplage # Edities
Antwerpen 611.468 11
Brussel 171.928 2
Waals-Brabant 134.430 4
Henegouwen 564.701 10
Luik 429.662 11
Luxemburg 138.597 5
Namen 146.990 7
Oost-Vlaanderen 599.394 12
Vlaams-Brabant 414.238 8
West-Vlaanderen 521.584 6

Oost-Vlaanderen

Oplage 611.468
Aantal edities 11

Totaal

3.732.992oplage

76edities

4.260.000 dagelijkse contacten

Op elk moment van de dag

06:00

Mobiel

Kort nieuws &
verkeer

08:00

Krant

Nieuws, mening
en analyses

10:00

Online

Kort nieuws door de dag
met frequente updates

12:00

Website & krant

Nieuwsupdates, faits divers,
entertainment, analyses

14:00

Online

Kort nieuws door de
dag met frequente updates

16:00

Avondeditie

Nieuws, mening
en analyses

18:00

Krant

Nieuws, mening
en analyses

20:00

Tablet app &
sites

Nieuws, mening
en analyses

22:00

Mobiel

Kort nieuws voor
het slapengaan

Via de kwalitatieve omgeving van de eigen nieuwsmerken versterkte Corelio Connect ook in 2012 de merken van de adverteerders en dit zowel in Nederlands- als Franstalig België.

Met impactvolle en differentiërende campagnes in zowel kranten, magazines en gratis regiogidsen als op web, tablet of mobile wordt de doelgroep van de adverteerders op elk moment van de dag bereikt.

Door het inzetten van de eigen nieuwsmerken versterkt Corelio ook de merken van de adverteerders.

Connect vertaalt de innovaties vanuit de lezersmarkt in nieuwe adverteerformules en –concepten en maakt met unieke researchtools de campagneresultaten voor de adverteerders meetbaar.

Groei 2012 t.o.v. 2011

 •  

  Kranten

  +5%
  1.833.700 lezers/dag
 •  

  Online

  +18%
  978.690 unieke bezoekers/dag
 •  

  Tablets

  +162%
  19.094 lezers/dag
 •  

  Magazines

  +17%
  1.350.480 lezers/week
 •  

  Mobile

  +220%
  79.425 unieke bezoekers/dag
 •  

  Social media

  +155%
  248.592 Facebook likes

Bronnen: Site Reach: CIM Internet - januari 2013 - Site Profile: CIM MetriProfile - Q1 2012 - Mobile & Tablet Reach: Google Analytics januari 2013 - Mobile & Tablet Profile: Corelio Research november 2012 - Print: CIM 2012

Un ensemble global de média et de créativité

De komst van VIER en VIJF zorgde in het najaar van 2012 voor een nieuwe dynamiek op de Vlaamse televisiemarkt.

Nooit werd er meer in televisie geïnvesteerd en nooit werden er meer sterke programma's gemaakt. Het bouwen van een (nieuwe) tv-zender is een langzaam proces, maar de koers is intussen wel duidelijk uitgetekend: met VIER een echte Vlaamse zender bouwen die er toe doet en waar de mensen graag bij zijn.

De Vijver Media: een combinatie van kwaliteitstelevisie van Woestijnvis, VIER en VIJF met de sterke journalistieke benadering van HUMO.

Het bedrijf boven VIER en VIJF, SBS Belgium, is onderdeel van De Vijver Media, de mediagroep ontstaan in april 2011, waarin Corelio, Sanoma en het management van productiehuis Woestijnvis elk voor een derde participeren.

Talent, werkkracht en vertrouwen zijn de drie succesfactoren waarmee De Vijver Media tegen 2016 wil uitgroeien van een start-up tot een volwaardige mediagroep die alles in huis heeft: televisie, radio, kranten, tijdschriften.

De juiste dosering van durf en zelfzekerheid is nu al terug te vinden in elk van de deelbedrijven – SBS Belgium, Humo en Woestijnvis – die creativiteit hoog in het vaandel dragen.

De grote kracht van De Vijver Media schuilt in de combinatie van kwaliteitstelevisie van Woestijnvis, VIER en VIJF met de sterke journalistieke benadering van HUMO. Daarmee worden jonge mensen uit de hogere sociale klasse aangesproken. Een interessant voorstel voor adverteerders die dat publiek tot nog toe minder goed konden bereiken en zeker niet in “one shop”.

Nostalgie: 799.000 luisteraars

De Nederlandstalige Radio Nostalgie kon in het vijfde jaar na zijn lancering stijgende luistercijfers tevens verzilveren met een financiële exploitatie in evenwicht. Een positieve evolutie die het gevolg is van constante rekrutering door mediacampagnes, een sterk muzikaal format en heel sterk doelgroepgerichte antenne-acties. Nog in 2012 werd Radio Nostalgie in Vlaanderen erkend als landelijke radio-omroep.

Ook aan Franstalige kant zette Nostalgie uitstekende resultaten neer: een historisch hoog luisterbereik leverde sterk stijgende advertentie-inkomsten op. Als voorloper in het segment van de digitale radio – Nostalgie biedt momenteel tien thematische kanalen aan – boort de Franstalige zender innoverende en toekomstgerichte formats en advertentiemogelijkheden aan.

Dagbereik

Zuid
Noord

Bron: CIM (+ 12 jaar)

Marktaandeel

Zuid
Noord

Bron: CIM (+ 12 jaar)

Human resources - Talent maakt het verschil

 • 350 journalisten

  maken samen met een uniek lokaal netwerk van honderden lokale correspondenten dé nieuwsmedia waarmee we ons van andere media onderscheiden.

Vier onderscheidingen

 • Corelio Connect wint AMMA-award voor Best Media Research met Word-of-Mouth studie.

 • Printing Partners Brussels scoort bij de World Association for Newspapers and News Publishers: Het Nieuwsblad en L'Avenir treden toe tot de club van de de bestgedrukte kranten.

 • Het Nieuwsblad wordt door Clickx Magazine verkozen tot Nieuwssite van het Jaar.

 • Peter De Lobel, Bart Brinckman en Wouter Van Driessche van De Standaard winnen de Belfius-persprijs voor hun politieke reeks "België in blessuretijd".

Resultaten 2012

Niet-recurrente kosten wegen op jaarresultaat

Resultatenrekening

Corelio rapporteert sinds het financiële jaar 2011 volgens de Internationale Financiële Rapporteringsstandaarden (IFRS).

De geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van de groep bedroegen 370 miljoen euro in 2012, wat een daling vertegenwoordigt van 4,6% ten opzichte van 2011. De aanhoudende economische crisis en de moeilijke conjuncturele marktomstandigheden hadden een negatieve impact op de bestedingen wat resulteerde in een wispelturige en dalende advertentiemarkt. Dit was vooral merkbaar in het segment van de jobmarkt en de lokale advertentiemarkt voor huis-aan-huisbladen.

Deze uitdagingen waarmee Corelio in 2012 geconfronteerd werd, hadden een substantiële weerslag op de financiële jaarresultaten mede door de impact van 7,3 miljoen euro niet-recurrente kosten, in hoofdzaak herstructureringen.

Dit resulteerde in een negatief bedrijfsresultaat van 2,4 miljoen euro voor 2012, tegenover een positief bedrijfsresultaat van 15,6 miljoen euro het jaar voordien.

Na verwerking van het belasting- en uitgesteld belastingresultaat bedraagt het nettoverlies van het boekjaar 3,9 miljoen euro (IFRS).

Balans

In 2012 bedroeg het balanstotaal 307 miljoen euro tegenover 313 miljoen euro het jaar voordien.

Deze daling is in hoofdzaak toe te schrijven aan een verbeterde netto-schuld positie, een voorzichtig investeringsbeleid alsook een daling van de voorraden en vorderingen.

Met een eigen vermogen van 90 miljoen euro op een balanstotaal van 307 miljoen euro, blijft de solvabiliteit van de groep onverminderd sterk.

Geconsolideerde Resultatenrekening (IFRS)

x 1000 euro, voor het jaar eindigend op 31 december.
2012 2011
Bedrijfsopbrengsten 369.515 387.816
Omzet 349.781 369.709
Overige bedrijfsopbrengsten 19.734 18.107
Bedrijfskosten (374.028) (375.495)
Aankopen (66.868) (75.553)
Diensten en diverse goederen (167.060) (170.685)
Personeelskosten (107.865) (107.684)
Overige recurrente bedrijfskosten (3.102) (3.263)
Overige voorzieningen (7.336) 702
Afschrijvingen en waardeverminderingen (21.797) (19.012)
Bedrijfsresultaat voor investeringsopbrengsten (kosten) (4.513) 12.321
Investeringsopbrengsten (kosten) 2.160 3.290
EBIT (Bedrijfsresultaat) (2.353) 15.611
Financiële kosten (3.682) (3.603)
Financiële opbrengsten 883 1.215
Aandeel in het resultaat van ondernemingen gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode 503 588
Resultaat voor Belastingen en voor verdergezette activiteiten (4.649) 13.810
Belastingen (689) (2.101)
Uitgestelde Belastingen 1.347 (1.031)
Resultaat van het boekjaar (3.991) 10.678
Toerekenbaar aan:
Aandeelhouders van de Groep (3.863) 10.752
Minderheidsbelang (128) (74)

Geconsolideerde Balans (IFRS)

x 1000 euro, voor het jaar eindigend op 31 december.
2012 2011
Vaste Activa 244.412 245.205
Immateriële vaste activa 29.830 24.294
Goodwill 15.442 10.238
Materiële vaste activa 99.102 108.344
Deelnemingen in joint ventures en geassocieerde ondernemingen 77.433 77.801
Investeringen gewaardeerd aan reële waarde 16.009 16.193
Uitgestelde belastingvorderingen 32 99
Activa beperkt in gebruik 279 278
Overige vaste activa 6.286 7.957
Vlottende Activa 62.352 67.870
Voorraden 6.872 8.468
Handels- en overige vorderingen 51.866 56.243
Kas en kasequivalenten 859 1.725
Overige vlottende activa 2.755 1.433
TOTAAL ACTIVA 306.764 313.074
Eigen Vermogen 90.445 94.491
Kapitaal 12.600 12.600
Uitgiftepremies 434 430
Geconsolideerde reserves 52.282 59.891
Eigen aandelen (6.068) (5.992)
Niet-gerealiseerde resultaten 14.686 15.086
Minderheidsbelangen 16.512 12.476
Langlopende verplichtingen 74.129 79.848
Voorzieningen 9.556 7.929
Rentedragende leningen en schulden 43.952 49.524
Uitgestelde opbrengsten 421 437
Uitgestelde belastingverplichtingen 20.199 21.591
Overige langlopende verplichtingen 368
Kortlopende verplichtingen 142.190 138.735
Rentedragende leningen en schulden 28.509 26.074
Handelsschulden 43.500 44.999
Uitgestelde opbrengsten 39.443 37.245
Belastingschulden 2.972 3.772
Personeelsgerelateerde schulden 18.174 17.817
Overige kortlopende schulden 3.832 3.649
Voorzieningen 5.760 5.178
TOTAAL PASSIVA 306.764 313.074

Moederbedrijf

Corelio NV, 1070 Brussel

BE 0415.969.454

In het derde kwartaal van 2011 verkocht Corelio haar participaties in Minoc (ICT-publicaties), Caviar (televisie- en filmproducties en productie van reclamespots) en Masda/Sonicville (muziek, geluidsproductie, dubbing en mixage). Bijgevolg werden deze vennootschappen in 2012 niet meer opgenomen in de consolidatie.

In februari 2012 kon Corelio door een kapitaalverhoging bij de verbonden onderneming Webplications zijn participatie opdrijven van 46,1 naar 51% en controle verwerven over Webplications en haar dochteronderneming Spiritus. Als gevolg hiervan worden beide vennootschappen nu integraal geconsolideerd.

Geconsolideerde vennootschappen

Integrale consolidatie

100%

Ackroyd Publications NV
1702 Groot-Bijgaarden
BE 0412.108.854

100%

Bluestar Interactive NV
1070 Brussel
BE 0428.986.557

100%

Corelio Publishing NV
1702 Groot-Bijgaarden
BE 0401.096.285

100%

Corelio Printing NV
1070 Brussel
BE 0418.447.508

100%

Drukkerij Nevada NV
1070 Brussel
BE 0406.445.539

100%

Editions de l’Avenir NV
5004 Bouge
BE 0404.332.622

100%

Passe-Partout NV
5004 Bouge
BE 0448.890.066

100%

Passe-Partout Vlaanderen NV
3018 Wijgmaal
BE 0444.716.591

100%

Vlaams Brabantse Mediamaatschappij NV
3018 Wijgmaal
BE 0448.442.084

50%

Printing Partners Brussels NV
1702 Groot-Bijgaarden
BE 0827.435.635

51%

Webplications NV
3018 Wijgmaal
BE 0895.164.696

51%

Spiritus BVBA
3018 Wijgmaal
BE 0465.382.442

Consolidatie op basis van vermogensmutatie

50%

Printing Partners Paal-Beringen NV
3500 Hasselt
BE 0458.732.301

50,07%

Groennet NV
1702 Groot-Bijgaarden
BE 0470.169.886

50%

M-Skills NV
1040 Brussel
BE 0473.595.273

50%

Nostalgie NV
1140 Brussel
BE 0442.436.893

50%

Inmemoriam NV
3500 Hasselt
BE 0810.888.326

25%

Arkafund NV
1702 Groot-Bijgaarden
BE 0878.929.173

33,33%

De Vijver Media NV
1800 Vilvoorde
BE 0840.493.518

33,33%

SBS Belgium NV
1930 Zaventem
BE 0473.307.540

33,33%

Humo NV
1800 Vilvoorde
BE 0825.533.940

33,33%

Desert Fishes NV
1800 Vilvoorde
BE 0455.597.122

33,33%

Woestijnvis NV
1800 Vilvoorde
BE 0460.337.749

33,33%

T.T.T.I. BVBA
1800 Vilvoorde
BE 0448.196.715

50%

De Vijver NV
1800 Vilvoorde
BE 0466.137.359

41%

Gezondheid NV
8570 Anzegem
BE 0467.073.410

28,57%

Mediargus NV
1070 Brussel
BE 0466.787.259

28,57%

Reprocopy CVBA
1070 Brussel
BE 0470.162.265

33,33%

Scripta NV
1090 Brussel
BE 0452.164.906

25%

Vlaamse Dagbladpers CVBA
1070 Brussel
BE 0465.907.925

25%

Vlaanderen Eén NV
2000 Antwerpen
BE 0890.243.036

Andere vennootschappen

9,96%

Belga NV
1030 Brussel
BE 0403.481.693

16,7%

Press Banking NV
1070 Brussel
BE 0471.483.841

16,34%

Audiopresse NV
1000 Brussel
BE 0427.115.150

14,87%

Copiepresse CVBA
1070 Brussel
BE 0471.612.218

14%

Journaux Francophones Belges CVBA
1070 Brussel
BE 0467.899.096

10%

ZoBe BV
2035XB Haarlem (Nederland)
KvK-nummer 34213402

100%

Ackroyd Publications NV
1702 Groot-Bijgaarden
BE 0412.108.854

100%

Bluestar Interactive NV
1070 Brussel
BE 0428.986.557

100%

Corelio Publishing NV
1702 Groot-Bijgaarden
BE 0401.096.285

100%

Corelio Printing NV
1070 Brussel
BE 0418.447.508

100%

Drukkerij Nevada NV
1070 Brussel
BE 0406.445.539

100%

Editions de l’Avenir NV
5004 Bouge
BE 0404.332.622

100%

Passe-Partout NV
5004 Bouge
BE 0448.890.066

100%

Passe-Partout Vlaanderen NV
3018 Wijgmaal
BE 0444.716.591

100%

Vlaams Brabantse Mediamaatschappij NV
3018 Wijgmaal
BE 0448.442.084

50%

Printing Partners Brussels NV
1702 Groot-Bijgaarden
BE 0827.435.635

51%

Webplications NV
3018 Wijgmaal
BE 0895.164.696

51%

Spiritus BVBA
3018 Wijgmaal
BE 0465.382.442

50%

Printing Partners Paal-Beringen NV
3500 Hasselt
BE 0458.732.301

50,07%

Groennet NV
1702 Groot-Bijgaarden
BE 0470.169.886

50%

M-Skills NV
1040 Brussel
BE 0473.595.273

50%

Nostalgie NV
1140 Brussel
BE 0442.436.893

50%

Inmemoriam NV
3500 Hasselt
BE 0810.888.326

25%

Arkafund NV
1702 Groot-Bijgaarden
BE 0878.929.173

33,33%

De Vijver Media NV
1800 Vilvoorde
BE 0840.493.518

33,33%

SBS Belgium NV
1930 Zaventem
BE 0473.307.540

33,33%

Humo NV
1800 Vilvoorde
BE 0825.533.940

33,33%

Desert Fishes NV
1800 Vilvoorde
BE 0455.597.122

33,33%

Woestijnvis NV
1800 Vilvoorde
BE 0460.337.749

33,33%

T.T.T.I. BVBA
1800 Vilvoorde
BE 0448.196.715

50%

De Vijver NV
1800 Vilvoorde
BE 0466.137.359

41%

Gezondheid NV
8570 Anzegem
BE 0467.073.410

28,57%

Mediargus NV
1070 Brussel
BE 0466.787.259

28,57%

Reprocopy CVBA
1070 Brussel
BE 0470.162.265

33,33%

Scripta NV
1090 Brussel
BE 0452.164.906

25%

Vlaamse Dagbladpers CVBA
1070 Brussel
BE 0465.907.925

25%

Vlaanderen Eén NV
2000 Antwerpen
BE 0890.243.036

9,96%

Belga NV
1030 Brussel
BE 0403.481.693

16,7%

Press Banking NV
1070 Brussel
BE 0471.483.841

16,34%

Audiopresse NV
1000 Brussel
BE 0427.115.150

14,87%

Copiepresse CVBA
1070 Brussel
BE 0471.612.218

14%

Journaux Francophones Belges CVBA
1070 Brussel
BE 0467.899.096

10%

ZoBe BV
2035XB Haarlem (Nederland)
KvK-nummer 34213402