Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Corelio draagt op zijn manier al jaren bij aan een duurzame samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Dit zowel op het menselijke vlak als op het ecologische vlak.

nieuws voor slechtzienden

Toegankelijk

De Standaard en Het Nieuwsblad verschijnen niet alleen in gedrukte of digitale vorm. Elke dag is er dankzij de unieke samenwerking met de vzw Kamelego ook een Audiokrant (op cd-rom of via internet) en een Digikrant, bestemd voor niet- en slechtzienden.

In oktober 1990 werd de vzw De BrailleKrant opgericht. De krant in braille werd, dankzij de samenwerking met de toenmalige Vlaamse Uitgeversmaatschappij, een dagelijkse selectie van artikelen uit De Standaard. Later volgde ook Het Nieuwsblad in braille.

Sinds juni 2008 verspreidt de vereniging haar kranten in een derde aangepaste leesvorm, nl. in audioformaat.

In februari 2009 werd De BrailleKrant vzw officieel omgedoopt tot Kamelego vzw. Kamelego vzw verwijst naar “flexibel omgaan met diverse leesvormen" (Kameleon) en “ik lees” (lego).

milieubewust

Milieubewust

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook aan het milieu denken. Al onze kranten worden op 100% gerecycleerd FSC-gecertificeerd papier gedrukt.

Het label van Forest Stewardship Council wordt enkel uitgereikt aan duurzaam beheerde bossen. De voornaamste criteria zijn respect voor natuurlijke bossen en inheemse populaties en een verbod op genetisch gemanipuleerde bomen en de schadelijkste pesticiden. Daarnaast streeft de drukkerij ernaar om niet alleen het FSC-label te mogen dragen, maar ook het PEFC-label (Programma for Endorsement of Forest Certification). In 2010 verwierf Corelio Printing ook het Imprim’Vert-label.

Uiteraard wordt volop voortgewerkt aan de instandhouding van het ISO 14001-certificaat. ISO 14001 garandeert een systematische aanpak van alle milieuaspecten met aandacht voor het bestaande wettelijke kader. Bijzonder is dat ook de redacties gecertificeerd zijn: zij respecteren niet alleen de intern geldende procedures, ze dragen de ecologische boodschap ook uit naar de lezer.

Het goede doel

Het goede doel

Onze kranten zetten zich volop in voor ‘het goede doel’, zowel als initiatiefnemer als in een ondersteunende rol.

Zo schaart L’Avenir zich volop achter ‘Lumière pour le monde’, een NGO die zich inzet voor de bestrijding van blindheid in de derdewereldlanden.

Ook Vredeseilanden geniet de steun van L’Avenir. Die vereniging draagt bij tot de verbetering van de levensomstandigheden van de minderbedeelden in de derde wereld. Daarnaast blijft CAP48 (www.lavenir.net/cap48) een vaste waarde: door de promotie van diverse activiteiten helpt L’Avenir mensen met een fysieke, mentale of sociale beperking beter integreren in de maatschappij.

Ook in Vlaanderen staan mensen met een handicap centraal: ‘Hart voor handicap’ van De Standaard wil mensen met een handicap niet alleen financieel steunen, maar er vooral ook op toezien dat hun rechten gevrijwaard worden. De Standaard organiseert ook al sinds 2003 jaarlijks de Solidariteitsprijs. Tijdens de zomermaanden krijgen 24 non-profitorganisaties de mogelijkheid om zich via een wervende en aantrekkelijke advertentie op een dubbele pagina voor te stellen.