19/10/2016

Mediahuis wordt multimedialer en versterkt zijn positie in Nederland

Mediahuis  zet een belangrijke nieuwe stap op zijn weg naar een multimediaal mediabedrijf in België en Nederland. Vanaf 2017 worden de Nederlandse Media Groep Limburg (De Limburger), de participaties in De Vijver Media (Vier, Vijf, Zes, Woestijnvis) en Metro, de Nederlandstalige en Franstalige radio Nostalgie en de exploitatie van de regionale tv-zenders ATV, TV Limburg, TV Oost en ROB TV ondergebracht bij Mediahuis.

De mediawereld is in volle transformatie. Krachtenbundeling en inzetten op verschillende mediakanalen zijn noodzakelijk om de positie als sterk mediabedrijf in België en Nederland verder uit te bouwen. Gert Ysebaert, ceo van Mediahuis: “De digitalisering heeft het nieuwsconsumptiepatroon grondig gewijzigd. De gebruiker wil altijd en overal én via verschillende platformen toegang hebben tot nieuws en informatie. Bovendien evolueert ook de vorm van het nieuws razendsnel. Zo beperken krantenredacties zich niet langer tot tekst en beeld, maar maken ze ook steeds meer gebruik van video om journalistieke meerwaarde te creëren. Mediahuis beschikt over een uitgebreide videoredactie en werkt vandaag al samen met SBS rond de commercialisering van video. We willen dit partnerschap in de toekomst nog versterken. Bovendien zien we inzake videojournalistiek ook heel wat opportuniteiten in een samenwerking tussen de regionale tv-zenders en onze regionale kranten.”

Via Media Groep Limburg (MGL) zet Mediahuis een tweede stap op de Nederlandse markt. In 2015 werd NRC Media overgenomen. Met De Limburger wordt Mediahuis de derde grootste uitgever qua oplage in Nederland. Gert Ysebaert: “We vergroten onze positie op de Nederlandse markt en illustreren hiermee onze ambitie om een toonaangevende Belgisch-Nederlandse mediagroep te worden. MGL zal net als NRC Media een zelfstandig bedrijf blijven binnen een innovatieve groep met een gezonde financiële basis. Daarnaast zorgen we voor extra slagkracht op de digitale markt. En vanzelfsprekend is er de mogelijkheid om media-expertise uit te wisselen en onze mensen de mogelijkheid te bieden om zich in een bredere omgeving te ontplooien.”

Het onderbrengen bij Mediahuis van een aantal media-activiteiten, die tot nu toe bij de aandeelhouders Corelio en Concentra zaten, vormt meteen ook het sluitstuk van een operatie die in 2014 werd ingezet. In de startfase van Mediahuis werden de nieuwsmerken en de classifieds-platformen Jobat, Hebbes, Vroom en Zimmo gebundeld. In 2017 worden, naast de hoger genoemde activiteiten, ook Printing Partners Brussels en Paal-Beringen overgeheveld naar Mediahuis. Deze drukkerijen blijven als zelfstandige bedrijven bestaan.

In de nieuwe structuur wordt Mediahuis een groep met ongeveer 2.000 medewerkers en een omzet van meer van 530 mio euro waarvan een derde wordt gerealiseerd in Nederland. De verschillende nieuwsmerken van Mediahuis zullen goed zijn voor een dagelijkse verkochte oplage van ruim 900.000 kranten en een online bereik van 2 mio unieke digitale nieuwsconsumenten op dagbasis.

Corelio en Concentra zullen hun intentie om de voornoemde media-activiteiten over te hevelen naar Mediahuis eerstdaags aanmelden bij de bevoegde mededingingsautoriteiten.

23/08/2016

Marktaandeel Nostalgie stijgt naar 5,9%

De recentste CIM-cijfers (golf 2016-2) laten voor Nostalgie een stijging van het marktaandeel zien. De zender groeit van 5,7% naar 5,9%. Aan de basis van deze stijging liggen de goede resultaten op de kerndoelgroep 35-54, waar het marktaandeel klimt van 6,9% naar 8,5%. Algemeen directeur Dirk Guldemont: “We zijn blij dat onze groei komt doordat we meer actieve dertigers en veertigers met ons aanbod aan echte classics kunnen overtuigen. Ons marktaandeel op die doelgroep stijgt dan ook met meer dan 23% en we zien daarin de bevestiging dat consequent voor classics kiezen loont.”

 

07/12/2015

Agfa Graphics krijgt de Supply Chain Award 2015

De Closed Loop Supply Chain voor drukplaten van Agfa Graphics krijgt de Supply Chain Award 2015. Het systeem impliceert dat drukplaten via een gesloten bevoorradingskring worden aangeboden aan grote drukkerijen, terwijl het aluminium steeds opnieuw en zonder kwaliteitsverlies wordt herbruikt. Een studie naar de ecologische voetafdruk van drukplaten toonde aan dat de productie van het aluminium de grootste impact heeft op het milieu. Dankzij het nieuwe systeem van Agfa Graphics wordt deze impact enorm gereduceerd. “Bij Corelio Printing en Coldset Printing Partners (CPP) waren we onmiddellijk gewonnen voor het idee”, vertelt Paul Huybrechts, ceo van CPP. “De focus ligt nu op het gebruiken van de drukplaat, en minder op het aankopen van het materiaal. Steeds meer grote gebruikers van drukplaten betalen Agfa Graphics voor de toegevoegde waarde en kopen niet langer het aluminium aan. Agfa blijft eigenaar van de drukplaat en recycleert de gebruikte platen tot nieuwe drukplaten. Op deze manier werd al 17 mio kg aluminium gerecycleerd en draagt de industrie bij tot een daling van onze carbon foot print.”

05/12/2014

Mediahuis neemt NRC over

Mediahuis, de joint venture van Corelio en Concentra, heeft een akkoord bereikt met de Nederlandse investeringsmaatschappij Egeria over de overname van NRC Media. De overname blijft nog onderworpen aan de goedkeuring van de Nederlandse mededingingsautoriteit (ACM) en het advies van de Ondernemingsraad en de redactieraad van NRC.

NRC Media is uitgever van de avondkrant NRC Handelsblad, het ochtendblad nrc.next, nrc.nl en verschillende webwinkels en apps. NRC is een sterke titel met een lange traditie in unieke journalistiek. Het bedrijf wordt gedragen door een gedreven organisatie die inzet op kwaliteit en innovatie. De visie van NRC past goed bij die van Mediahuis.

Mediahuis, uitgever van onder andere de nieuwsmerken De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg, zet met deze overname een grote stap voor de toekomst. De mediagroep is vandaag een sterke speler op de Vlaamse markt, maar ziet verdere groei als een noodzaak om een leidende rol te blijven spelen in een mediasector die almaar meer gekenmerkt wordt door digitale innovaties en internationalisering.

De overname van NRC geeft aan Mediahuis een extra dimensie die nieuwe mogelijkheden creëert voor de ontwikkeling van zijn nieuwsmerken en de professionele aspiraties van zijn medewerkers. De expansie van Mediahuis is tevens een belangrijk gegeven voor Corelio en Concentra en voor hun gezamenlijke en afzonderlijke dochterondernemingen in België en Nederland.

 

09/10/2014

Succesvolle Open Bedrijvendag voor Printing Partners

Coldset Printing Partners Paal-Beringen heeft zondag 5 oktober deelgenomen aan de nationale Open Bedrijvendag. Ruim 7.500 mensen brachten een bezoek aan de drukkerij en werden er uitvoerig geïnformeerd over het volledige productieproces van een krant. De nieuwsmerken van Mediahuis waren prominent aanwezig langs het parcours dat de bezoekers volgden. Bij de uitgang kreeg iedereen een exemplaar van Het Belang van Limburg, De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Buiten het gebouw was er kinderanimatie en konden de mensen iets eten en drinken.

09/07/2014

CPP doet mee aan Open Bedrijvendag

Coldset Printing Partners (CPP) in Paal-Beringen, een dochteronderneming van Corelio en Concentra en een van de twee drukkerijen waar de kranten van Mediahuis worden gedrukt, neemt op zondag 5 oktober deel aan Open Bedrijvendag.

Het grote publiek kan onder meer kennismaken met de CTP-afdeling, de drukpersen en de verzending die de volledige dag in bedrijf zullen zijn. In de periode van Open Bedrijvendag wordt op de site een windturbine opgebouwd. Een mooi extraatje voor de bezoekers, die de enorme wieken en de gondel van de windturbine van dichtbij zullen kunnen aanschouwen.

Open Bedrijvendag
Zondag 5 oktober van 10 tot 17 uur
Coldset Printing Partners
Industrieweg 147 – 3583 Paal-Beringen

18/06/2014

Corelio sluit partnerschap met Telenet rond De Vijver Media

Telenet  heeft een overeenkomst bereikt met de aandeelhouders van De Vijver Media om een participatie van 50% te nemen in het kapitaal van de audiovisuele mediagroep. Het weekblad HUMO verdwijnt uit de portfolio van de groep en komt in handen van Sanoma dat zelf uit het kapitaal van De Vijver Media stapt.  Corelio en W&W (Wouter Vandenhaute en Erik Watté) blijven elk 25% aandeelhouder in De Vijver Media.  

Door de participatie van Telenet krijgen Vier, Vijf én Woestijnvis opnieuw zuurstof om hun strategie verder uit te bouwen en worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor de audiovisuele sector om lokaal topentertainment te blijven produceren. De overeenkomst wordt nu –zoals wettelijk verplicht – voorgelegd aan de Europese Mededingingsautoriteiten voor finale goedkeuring.

De intrede van Telenet binnen De Vijver Media biedt Corelio perspectief om haar ambities binnen het audiovisuele segment op een duurzame wijze verder vorm te geven.

Met Mediahuis hebben we recent een sterk partnerschap geïnitieerd voor de verdere uitbouw en innovatie van onze print en digitale uitgeefactiviteiten. Telenet is een bijzonder innovatief Vlaams media- en technologiebedrijf. Deze knowhow gecombineerd met de creatieve inbreng van Woestijnvis en met de journalistieke en uitgeversexpertise van Corelio,  biedt garanties voor een sterk samenwerkingsverband binnen De Vijver Media.

Corelio is blij de motor te zijn geweest voor twee zo sterke partnerschappen in het snel wijzigend medialandschap.

16/06/2014

Kranten van Mediahuis bekroond

De kranten van Mediahuis worden gedrukt op de persen van Coldset Printing Partners in Brussel en Paal-Beringen. Beide drukkerijen hebben dit voorjaar deelgenomen aan de International Newspaper Color Quality Club (INCQC), een concours waarbij gedurende drie maanden de drukkwaliteit van kranten wordt gecontroleerd.

De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad werden getoetst op een twintigtal druktechnische parameters. De vier titels scoorden over heel de lijn goed en worden hierdoor gedurende twee jaar opgenomen in een selecte groep van 120 internationale kranten.

De INCQC wordt georganiseerd door WAN-IFRA, de World Association for Newspapers and News Publishers. Printing Partners Brussels viel voor de tweede keer in de prijzen, Printing Partners Paal-Beringen al voor de negende keer!

06/11/2013

Mediahuis stelt toekomstplan voor

Tijdens een Bijzondere Ondernemingsraad op 6 november heeft het management van Mediahuis zijn intenties rond het toekomstplan en de organisatiestructuur van het nieuwe mediabedrijf voorgesteld.

Op 25 oktober jl. kregen Corelio en Concentra van de Belgische Mededingingsautoriteit goedkeuring voor de oprichting van Mediahuis. Via de nieuwe onderneming wordt een schaalvergroting gerealiseerd die noodzakelijk is om de nieuwsmerken en de digitale activiteiten van beide groepen competitief te houden in het snel wijzigend en internationaliserend medialandschap.

“Mediahuis wordt gebouwd op de expertise, de merken en de sterke marktposities die de mediabedrijven Corelio en Concentra de voorbije jaren hebben verworven”, aldus Gert Ysebaert, CEO van Mediahuis in een persmededeling. “Tegelijkertijd wordt het een nieuw bedrijf met een heldere focus. Wij investeren onze middelen, energie en creativiteit in relevante mediamerken. Zowel in print als digitaal.”

Het toekomstplan van Mediahuis dat vandaag aan de sociale partners en de medewerkers wordt voorgesteld, steunt op vier pijlers. Mediahuis formuleert zijn intenties als volgt:

1.
Mediahuis wil volop investeren in wat elk van zijn vier nieuwsmerken – Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard – uniek maakt. Daarnaast wil het bedrijf een belangrijke besparing realiseren door de titels maximaal te laten samenwerken op alle andere terreinen. Voor elk van de nieuwsmerken ligt een duidelijk inhoudelijk project op tafel.

Het Nieuwsblad is het grootste nieuwsmerk van Mediahuis, zowel in print als online.
De redactie van Het Nieuwsblad krijgt een nieuwe organisatiestructuur die het mogelijk maakt een nog betere krant te maken en volledig multimediaal te werken in functie van alle mogelijke platformen.
Met haar grote en goed uitgebouwde redactie zal Het Nieuwsblad kunnen functioneren als leverancier van nationaal en sportnieuws (via Sportwereld) voor de andere titels.
Gazet van Antwerpen krijgt binnen Mediahuis de mensen en de middelen om zich nog meer dan voorheen te focussen op Antwerpen. De krant zal hierdoor zijn historische positie in de metropool meer dan ooit kunnen waarmaken. De krant blijft eveneens sterk aanwezig in de regio’s Kempen en Mechelen. Door een intense samenwerking met Het Nieuwsblad kan de lezer van Gazet van Antwerpen rekenen op een uitstekende nationale en internationale verslaggeving en het sterkste sportnieuws.
Het Belang van Limburg is en blijft de totaalkrant voor alle Limburgers. Er wordt voortgebouwd op de unieke marktpositie van de titel. Daarnaast biedt Mediahuis Het Belang van Limburg de kans om zich sterker digitaal te ontwikkelen. Dankzij de samenwerking met de andere titels binnen Mediahuis beschikt de krant over een rijke bron van nationaal, internationaal en sportnieuws.
De Standaard krijgt als leidende kwaliteitskrant binnen Mediahuis onverminderd de mogelijkheid om zich journalistiek te ontwikkelen en voorop te lopen in innovatieve initiatieven. De Standaard zal op dit vlak de inspirator kunnen zijn voor de andere titels. De historische samenwerking met Het Nieuwsblad kan nu worden uitgebreid naar de andere media binnen de groep.

Door de eigenheid van elk nieuwsmerk uit te diepen, zullen de titels ook aantrekkelijk blijven voor de adverteerders. Mediahuis biedt met zijn portfolio van sterke merken nieuwe mogelijkheden om snel en efficiënt verschillende doelgroepen te bereiken, zowel in print als online. De mogelijkheden voor regionale en lokale adverteerders breiden uit door de diepe lokale verankering van de Mediahuis titels.

2.
Mediahuis zal met een portfolio van sterke merken in nieuws en classifieds de leiding nemen in digitale media. Op die manier bouwt het bedrijf actief aan de media van morgen.

Mediahuis zal elk nieuwsmerk ontwikkelen op alle mogelijke digitale platformen. Daarom zal elk merk blijven beschikken over een open gratis site met aangepast nieuws. Parallel hiermee wordt het een topprioriteit van Mediahuis om te investeren in digitale kwaliteitsjournalistiek die betalend moet zijn.
Mediahuis zal zijn portfolio van digitale classifieds stroomlijnen. Met de verdere ontwikkeling van de merken Jobat, Hebbes, Zimmo en Vroom wil Mediahuis inzake immo, jobs en auto marktleider of op zijn minst de belangrijkste challenger zijn.

3.
In functie van een efficiënte samenwerking tussen verschillende redacties en ondersteunende afdelingen is het de intentie om Antwerpen tot de hoofdzetel van Mediahuis te maken. De vestigingen in Hasselt en Groot-Bijgaarden blijven eveneens behouden.

Het redactionele project voor de nieuwsmerken vereist een nauwe samenwerking, vooral tussen Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Daarom is het de bedoeling om deze twee redacties samen te brengen in Antwerpen. Mediahuis beschikt hier over een hedendaags mediagebouw met een modern redactieplatform en alle faciliteiten om multimediaal te werken. Ook de meeste ondersteunende diensten worden op de hoofdzetel in Antwerpen gehuisvest, dichtbij de grootste redactie.
Gezien het belang van een lokale aanwezigheid in Brussel, blijven de redactie van De Standaard en de nationale advertentieafdeling in Groot-Bijgaarden.
Het Belang van Limburg blijft om evidente redenen in Hasselt.

4.
Mediahuis is organisatorisch het resultaat van de fusie van twee bedrijven. De doelstelling is te besparen op dubbele functies en systemen en toch een doeltreffende en wendbare organisatie te zijn.

Enkel door het realiseren van slimme synergieën zal Mediahuis een rendabel en gezond bedrijf kunnen worden. Het plan dat voorligt voorziet de intentie om te komen tot een vermindering van 205 functies (20% van het huidige personeelsbestand). Mediahuis heeft met zijn sociale partners de onderhandelingen over het plan ingezet.

Met dit toekomstplan wil Mediahuis zijn sterke merken alle kansen bieden op een duurzame toekomst, met behoud van hun grootst mogelijke eigenheid. Gert Ysebaert: “Mediahuis wil verder groeien als een innovatief bedrijf dat toonaangevend is in de digitale evolutie. De oprichting van Mediahuis en de uitvoering van het toekomstplan vormen de beste garantie voor de duurzaamheid van onze titels in een lokaal verankerd bedrijf.”