25/10/2013

Belgische Mededingingsautoriteit geeft Corelio en Concentra goedkeuring voor de oprichting van het Mediahuis

Antwerpen/Hasselt/Brussel, 25 oktober 2013. Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingings-autoriteit heeft vandaag de oprichting goedgekeurd van het nieuwe bedrijf Mediahuis door Corelio en Concentra. Het Mededingingscollege heeft deze toelating gegeven nadat de partijen zich verbonden tot het volgende voor een periode van vijf jaar:

“De Aanmeldende Partijen verbinden er zich toe dat alle krantentitels behouden blijven en dat alle krantentitels over een voldoende uitgebouwde redactie van journalisten en/of correspondenten zullen beschikken, inhoudelijk aangestuurd door een eigen hoofdredactie, die minstens bestaat uit een voltijdse en specifiek aan de respectievelijke titels toegewezen hoofdredacteur, commentator, chef eindredactie, chef politiek of chef regio en een eindverantwoordelijke vormgeving.
Verder verbinden de Aanmeldende Partijen er zich toe om het verspreidingsgebied van Gazet van Antwerpen in de provincie Antwerpen te verzekeren aan lezers en adverteerders, onder meer via een voldoende uitgebouwde regionale en lokale berichtgeving.”

Corelio en Concentra hebben op 27 juni van dit jaar hun voornemen aangekondigd om hun kranten en digitale uitgeefactiviteiten samen te brengen in een nieuw bedrijf. De onderneming is een joint venture waarin beide groepen participeren ten belope van respectievelijk 62% (Corelio) en 38% (Concentra).

Via de nieuwe onderneming realiseren Corelio en Concentra een schaalvergroting die noodzakelijk is om de merken van beide groepen competitief te houden in het snel wijzigend en internationaliserend medialandschap.

Gezien de omvang van het initiatief moesten Corelio en Concentra dit nieuwe samenwerkingsverband aanmelden bij de Belgische Mededingingsautoriteit. Deze instantie heeft het dossier de voorbije maanden grondig onderzocht en heeft het dus vandaag goedgekeurd. Corelio en Concentra zijn verheugd over deze beslissing en kunnen vanaf nu een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de rijke geschiedenis van hun merken.

Het Mediahuis wordt de koepel boven het portfolio van de sterke nieuwsmerken De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg en van digitale merken zoals Jobat, Hebbes.be, Zimmo.be en Vroom.be. De bundeling van expertise, visie en doelgericht ondernemen maakt dat het bedrijf de toegenomen concurrentiedruk op de (inter)nationale mediamarkt het hoofd kan bieden. Dit zal opportuniteiten bieden voor zowel de lezer als de adverteerder.

Vandaag wordt een overleg met de ondernemingsraad gepland. In de daaropvolgende dagen en weken worden de medewerkers geïnformeerd over de concrete plannen en structuur van het Mediahuis.

www.corelio.be
www.concentra.be

Voor bijkomende informatie:

Corelio Luc Missorten, +32 2 467 25 05
Concentra Marc Vangeel, +32 11 87 84 27

06/09/2013

Franstalige uitgeefactiviteiten Corelio krijgen nieuw onderkomen bij Tecteo

Mediagroep Corelio heeft een akkoord bereikt over de overdracht van haar Franstalige uitgeefactiviteiten aan de Tecteo-groep, een belangrijke speler in het zuiden van het land in de sectoren van de media en telecommunicatie.

Concreet betekent dit dat de krant L’Avenir, de gratis regiogids Proximag en de digitale activiteiten (zoals onder meer Lavenir.net en Proximag.be) verbonden aan deze nieuwsmerken de Tecteo-groep zullen vervoegen. Tecteo zal via de vooropgestelde transactie alle aandelen verwerven van de dochtervennootschappen ‘Editions de l’Avenir’ (uitgever van L’Avenir) en ‘Corelio Connect Sud’ (uitgever van Proximag).

Proximag kan nu reeds beroep doen op de redactionele expertise van L’Avenir en het is de bedoeling dat die sterke wisselwerking tussen beide Franstalige teams en hun mediamerken ook in de nieuwe constellatie ongewijzigd blijft.

Zoals gebruikelijk is er de komende weken nog een boekenonderzoek gepland en zal de transactie worden aangemeld bij de Belgische mededingingsautoriteit.

Zoals eerder aangekondigd hebben we de afgelopen maanden tal van strategische alternatieven voor onze Franstalige media bestudeerd onder meer in het licht van de toenemende mediaconvergentie”, aldus Luc Missorten (CEO Corelio). “Tecteo bood de nodige garanties voor het redactionele project en de redactionele autonomie van onze Franstalige merken. Ik ben er van overtuigd dat de overdracht daarnaast ook nieuwe opportuniteiten biedt voor een versnelde implementatie van de digitale strategie van L’Avenir in de Franstalige gemeenschap. We zijn tevreden dat we gedurende meer dan 10 jaar mee vorm hebben kunnen geven aan de ontwikkeling van L’Avenir en de Franstalige gratis regionale pers en we danken de teams voor de uitstekende samenwerking gedurende deze periode.”

 “De uitbreiding van onze activiteiten in de print en digitale media is een logische stap in onze groeistrategie en de verdere verankering van Tecteo in het Franstalige medialandschap”, bevestigt Pol Heyse (CFO Tecteo).  “L’Avenir en Proximag zijn sterke merken die over belangrijke troeven beschikken en Les Editions de l’Avenir is een financieel gezond en winstgevend bedrijf. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat hun rijk potentieel aan multimediale informatie met sterk regionale inslag – gecreëerd door een uitermate competent team – een mooie aanvulling zal vormen op onze portfolio. Content wordt dé grote inzet in de sector en deze acquisitie houdt een prachtige opportuniteit voor Tecteo in om die content te valoriseren. Wij beschikken met Be tv en VOOfoot al over filialen in de audiovisuele sector. Deze transactie zal ons toelaten om de verwachtingen van onze klanten op het gebied van lokale info in te lossen.”

Over Tecteo

Tecteo realiseerde in 2012 een geconsolideerde omzet van 570 miljoen euro, een winst van 58,8 miljoen euro  en telt 2.150 medewerkers. De industriële groep voert een gediversifieerde politiek in de sectoren van de telecommunicatie en de energie in Wallonië en Brussel. De belangrijkste merken zijn VOO, de belangrijkste operator in telecommunicatie in Wallonië met meer dan 1 miljoen klanten in teledistributie en tegenhanger van het Vlaamse Telenet, het betaalkanaal BeTV  en RESA.

www.tecteo.be

Over Corelio

Corelio is uitgever van de print- en online nieuwsmedia De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, en L’Avenir. De afgeleide websites De Standaard Online, Nieuwsblad.be en Lavenir.net versterken het merkenimago van de kranten, net zoals de applicaties voor iPhone, iPad of andere tablets. Het Nieuwsblad/De Gentenaar en L’Avenir zijn ook actief in de markt van gratis regionale pers, respectievelijk met de regiogidsen Rondom en Proximag. Jobat staat niet enkel voor een wekelijkse rekruteringsbijlage bij de kranten, maar ook voor de leidende commerciële jobsite in België. Eind juni hebben Corelio en Concentra het voornemen aangekondigd om hun Vlaamse kranten en digitale uitgeefactiviteiten onder te brengen in Het Mediahuis waarin ze resp. 62% en 38% zullen aanhouden.

Corelio’s industriële activiteiten situeren zich in twee aparte printing divisies. De heatsetdivisie Corelio Printing heeft vestigingen in Erpe-Mere en Brussel. De coldsetdivisie werd geïntegreerd in Coldset Printing Partners, een 50/50 joint-venture met Concentra.

De voorbije jaren heeft Corelio participaties genomen in diverse mediabedrijven. De groep bezit 33% in De Vijver Media, eigenaar van de televisiezenders Vier en Vijf. Via Radio Nostalgie is Corelio ook vertegenwoordigd op de Belgische radiomarkt.

www.corelio.be

 

Voor bijkomende informatie

Tecteo: Patrick Blocry : T : +32475250156 of Marie-Pierre Deghaye : T : +32475688790

Corelio: Luc Missorten: T: +3224672505

04/09/2013

Het Nieuwsblad lanceert nieuwe tabletkrant

Het Nieuwsblad heeft als eerste populaire krant een stevige stap vooruit gezet in de ontwikkeling van digitale kranten. Voortaan verschijnt de krant ook in een aangepaste versie voor tablets. De inhoud blijft dezelfde als bij de papieren krant, maar de leeservaring is aangepast aan tablet en iPad. Wie nog geen abonnee is, kan deze tabletkrant gratis uitproberen tot 20 september.

tabletkrant

‘De nieuwe app is specifiek ontwikkeld voor tablets’, zegt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. ‘Zo kan de lezer extra achtergrondinformatie oproepen, video’s en meer foto’s bekijken bij een artikel. De herkenbaarheid van de papieren krant blijft behouden, maar wordt aangevuld met extra content en interactiviteit. Alle troeven van de tablet worden benut voor een unieke leeservaring.’

Bijna de helft van de Vlaamse gezinnen heeft intussen een tablet op de salontafel liggen. Het Nieuwsblad is de eerste populaire krant die uitpakt met een aangepaste krant voor deze tabletgebruikers. ‘Tot hiertoe was er enkel een pdf-versie van de krant beschikbaar op tablet’, zegt Patrick Saliën, Digital Manager van Het Nieuwsblad. ‘Met deze app verbetert het leesgemak drastisch. Elke pagina, elk artikel is aangepast aan het formaat van het toestel. Uiteraard blijft ook de pdf-versie nog beschikbaar.’

Tot 20 september kan iedereen gratis de vernieuwde tabletkrant uitproberen op www.nieuwsblad.be/tabletkrant. Intekenen op dit uniek aanbod kan tot 15 september. Lezers van de papieren krant hebben reeds toegang tot de tabletkrant.

De tabletkrant is beschikbaar voor:

– iPad en iPad mini (minstens IOS6 vereist op uw iPad, daarom niet beschikbaar voor de iPad1)

– Android (minstens versie 2.3.3 vereist, en op toestellen vanaf 10 inch)

 

Bekijk hier het introductiefilmpje.

26/06/2013

Corelio en Concentra bundelen hun Vlaamse kranten en digitale uitgeefactiviteiten in Het Mediahuis

Brussel, 26 juni 2013 – De mediagroepen Corelio en Concentra hebben vanavond aan hun medewerkers het voornemen aangekondigd om hun Vlaamse kranten en digitale uitgeefactiviteiten samen te brengen in een nieuwe onderneming. De joint venture krijgt voorlopig de naam Het Mediahuis. Beide groepen zullen hierin participeren ten belope van respectievelijk 62% (Corelio) en 38% (Concentra).

 

mediahuis_kranten_500

 

Het Mediahuis zal onderdak bieden aan de nieuwsmerken van beide uitgevers (Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, , De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar) en verder ook aan het rekruteringsplatform Jobat, het gratis magazine Jet , de classifiedsactiviteiten (Hebbes, Zimmo, Vroom, Inmemoriam, Koopjeskrant). De overige activiteiten en participaties van beide mediagroepen die niet onder Het Mediahuis vallen, worden volledig onafhankelijk van elkaar verder beheerd door respectievelijk Corelio en Concentra.

“De nieuwe organisatie verenigt sterke merken die staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en een sterke verankering in de lokale gemeenschap”, aldus CEO Gert Ysebaert die de leiding zal krijgen van Het Mediahuis. “Onder deze nieuwe koepel blijven alle titels bestaan en behouden ze hun inhoudelijke verscheidenheid. Door de grotere schaal waarop Het Mediahuis opereert, kunnen we  ruimte creëren voor investeringen in productverbeteringen én de verdere uitbouw van digitale activiteiten. Dat is noodzakelijk voor onze merken om competitief te blijven binnen het snel wijzigende medialandschap met geavanceerde technologieën. Voortbouwend op de bestaande merken willen we borg blijven staan voor onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek, innovatie en efficiëntie.”

Gert Ysebaert zal aan de top van Het Mediahuis worden bijgestaan door COO Paul Verwilt.  “De wederzijdse uitwisseling van de expertise die Concentra en Corelio de afgelopen jaren hebben opgebouwd in domeinen zoals de lokale en regionale business enerzijds en de digitale innovatie anderzijds zullen ons toelaten om de toegenomen concurrentiedruk in het nieuwe medialandschap met nieuwe en vaak ook internationale spelers het hoofd te bieden. In combinatie met de complementaire regionale aanwezigheid van beide partners biedt dit tal van opportuniteiten voor zowel de lezer als de adverteerder”, aldus Paul Verwilt. “Het Mediahuis vormt zo het ideaal platform voor verdere verbreding en verdieping van onze nieuwsproducten.”

organigram_550

Corelio en Concentra gingen reeds in 2010 met Coldset Printing Partners een samenwerking aan voor wat hun krantendrukkerijen betreft. Beide groepen zijn ook partners in de Nederlandstalige radio Nostalgie en werken ook al jaren samen binnen de advertentieregie Scripta.

Via deze projecten is de afgelopen jaren een groot wederzijds respect gegroeid en is ook gebleken dat we dezelfde waarden en hetzelfde DNA delen verankerd in een voor beide groepen reeds decennialang stabiel Vlaams en familiaal aandeelhouderschap”, bevestigen Marc Vangeel (CEO Concentra) en Luc Missorten (CEO Corelio).  “Met Het Mediahuis willen we een stap verder gaan en bijkomende waarde creëren voor al onze stakeholders. In een moeilijke economische context verzekert dit project dat we onze lezers verder een kwaliteitsvol en gevarieerd aanbod van mediaproducten kunnen aanbieden. Door de combinatie van de verschillende merken, zowel in print als online, diversifiëren we ons aanbod op de advertentiemarkt met een breed portfolio van nationale en regionale producten binnen tal van segmenten zoals thema, classifieds  (regionale) en overheidscommunicatie,…. Dit project biedt een duidelijke meerwaarde voor het Vlaamse medialandschap.”

Corelio en Concentra zullen hun nieuw samenwerkingsverband aanmelden bij de Belgische Mededingingsautoriteit. De komende weken en maanden zullen worden gebruikt om het project verder voor te bereiden.

 

02/05/2013

Jaarverslag 2012

Onze nieuwsmerken kenden in 2012 een topjaar, met zowel een sterke verkoop als een stijgend marktaandeel. Daarentegen waren de resultaten uit de advertentieverkoop teleurstellend, zeker in de tweede jaarhelft. Tegen het einde van het jaar hebben we beslist om de huis-aan-huisbladen om te vormen naar een nieuw, meer toekomstgericht project onder de naam Rondom en Proximag. Dit project en een aantal andere kostenbesparende initiatieven brachten evenwel belangrijke eenmalige kosten met zich mee die wogen op het financieel jaarresultaat.

Luc Missorten
Chief executive officer

Bekijk hier het jaarverslag.

25/01/2013

De Standaard pakt uit met nieuwe krant

De Standaard vernieuwt de krant vanaf maandag 28 januari. De layout brengt meer helderheid, transparantie en eenvoud. De lezer zal een frissere, aangenamere en mooiere krant vinden, die meer overzicht en ingangen biedt. Het wordt makkelijker navigeren door de krant.

nieuwe_ds2

Maar vooral inhoudelijk heeft de redactie aan de krant gesleuteld. Economie speelt een steeds grotere rol in ons leven, dus ook in De Standaard. De lezer zal vroeger in de krant meer nieuws en duiding over economie aantreffen. dS2, de uitneembare cultuurkatern, wordt dikker en veelzijdiger. De Standaard versterkt haar positie als leidende cultuurkrant. Ze behoudt haar grote aandacht voor media en nieuwe media, met uitgebreide aandacht voor TV & Media en een nieuwe dagelijkse & spitante TV-column. Elke werkdag serveert de wetenschapsredactie van De Standaard twee pagina’s Wetenschap. En in de nieuwe rubriek Hart&Hoofd besteedt de redactie elke dag twee pagina’s aan achtergrondstukken over psychologie, zingeving en relaties.

Met een stevige brok Opinie organiseert De Standaard het toonaangevende debat in Vlaanderen, met de scherpste pennen en botsende meningen van de vooraanstaande opiniemakers. Opinie krijgt een upgrade en wordt via de achterpagina de tweede ingang tot de krant. Op die achterpagina belicht de redactie van De Standaard het debat van de dag met een greep uit sociale media, brieven en beknopte reacties.

De redactie van De Standaard beoogt met deze operatie een onverwachtere krant. De Standaard is zich de voorbije jaren voortdurend blijven heruitvinden, zowel in print als digitaal. De voorbije twee jaar bijvoorbeeld waren er een aangepaste layout voor iPad en mobiele toestellen, een nagelnieuw Weekblad op zaterdag en een vernieuwde De Standaard Magazine en De Standaard der Letteren.

19/12/2012

Vlaamse surfers houden van Corelio-nieuwssites

Nieuwsblad.be is voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot ‘Nieuwssite van het Jaar’. In de jaarlijkse verkiezing, georganiseerd door computerblad Clickx Magazine, gaat Nieuwsblad.be De Standaard Online vooraf.

nb_sitevanhetjaar

De redactie van Clickx Magazine stelde een lijst op van tien verkiesbare sites binnen verschillende categorieën. Het publiek – goed voor 70 procent van de stemmen – én een professionele jury hakten de knopen door. Bijna 68.000 surfers brachten hun stem uit en verkozen voor het tweede jaar op rij Nieuwsblad.be tot allerbeste in de categorie ‘Nieuws en duiding’.

“Goed samenwerken loont”, zegt een trotse hoofdredacteur politiek Liesbeth Van Impe. “Dat hebben we bewezen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober: toen waren we zowel online als op papier afgetekend de grootste. Elke dag opnieuw zorgt de samenwerking voor een gevarieerde site met algemeen nieuws, sportverslaggeving en voor elke gemeente een eigen site.’

Nieuwsblad.be gaat verder op de ingeslagen weg, verzekert sitemanager Patrick Saliën. “We brengen in de toekomst een nog uitgebreidere sportverslaggeving en versterken onze regioberichtgeving met informatie uit het gloednieuwe huis-aan-huisblad Rondom, dat begin januari het levenslicht ziet. Voorts blijft ook het algemeen nieuws uiterst belangrijk én behouden we onze link met sociaal­netwerk­sites om onze lezers voldoende entertainment te bieden.”

De Standaard Online kaapte niet alleen de tweede stek weg in de categorie ‘Nieuws en duiding’. Er waren ook eervolle vermeldingen voor De Standaard Mobile (7de in ‘Mobiele sites’) en voor De Standaard Mobilia (2de in ‘Technologie’). Jobat eindige 6de in de categorie ‘Vraag & aanbod’.

16/11/2012

De enige nieuwskrant voor 9- tot 13-jarigen

journaldesenfants

Al meer dan 20 jaar, is JDE (Le Journal des Enfants) een wekelijkse nieuwskrant voor kinderen van 9 tot 13 jaar. JDE brengt het nieuws met eenvoudige woorden, verstaanbaar en aangepast aan de leeftijdsgroep.

Elke vrijdag weer, duiken ruim 100.000 kinderen van 9 tot 13 jaar in de actualiteit, dankzij JDE.

De doelstellingen zijn duidelijk: bij kinderen de “goesting” naar communicatie ontwikkelen, de wereld waarin ze leven opentrekken en hen vooral leesplezier bijbrengen, samen met de zin tot het uitwisselen van ideeën.

Meer informatie over JDE vind je op www.lejde.be.

27/06/2012

Digitale focus voor The Bulletin

The BulletinThe Bulletin, het referentiemagazine voor expatriates dat al vijftig jaar een toonaangevende rol speelt in leven en werk van de internationale gemeenschap in België, trekt vanaf juli 2012 volop de digitale kaart.

“De beslissing om The Bulletin versneld in de richting van de online markt te ontwikkelen, is ingegeven door de snelheid waarmee onze lezers en adverteerders de afgelopen jaren vertrouwd geraakten met onze digitale producten”, aldus het management van Ackroyd Publications, uitgever van The Bulletin.

TheBulletin.be, vandaag de meeste succesvolle webpublicatie voor Belgische expats, ondergaat in de zomermaanden een grondige facelift en wordt onder meer uitgebreid met een aantal nieuwe communitytools.

Thebulletin.be zal zo verder evolueren tot de praktische gids bij uitstek voor de internationale gemeenschap in België, gemaakt door en voor de leden van de gemeenschap zelf en gecoördineerd door een community manager.

Het gedrukte tweewekelijkse magazine zal vanaf juli niet meer verschijnen. De overstap van print naar online gaat gepaard met een reorganisatie binnen de redactionele teams.

Populaire gidsen zoals ‘Newcomer’, ‘Expat Directory’ en ‘Education Guide’ blijven zowel in print als digitaal verschijnen.

15/05/2012

2011: Corelio bevestigt leiderschap in print, versterkt digitale activiteiten en investeert in audiovisuele diversificatie

De uitstekende prestatie van zijn drie nieuwsmerken (De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, L’Avenir) op de lezersmarkt, zowel in print als digitaal, lagen ook dit jaar aan de basis van de knappe bedrijfsresultaten die Corelio in 2011 liet optekenen.

Leiderschap bevestigd op nationale krantenmarkt

Corelio verkocht in België het voorbije jaar dagelijks gemiddeld 450.014 kranten en blijft met een marktaandeel van 33,6% (+0,6%) de grootstekrantenuitgever van het land.

Het Nieuwsblad/De Gentenaar (+1,4%) bevestigde de stijgende verkooptrend die reeds in 2010 was ingezet, en was het afgelopen jaar in absolute aantallen zelfs de sterkste stijger in de nationale krantenmarkt. De inhoudelijke accenten op nieuws, sport en regio, samen met de formaatwijziging die werd doorgevoerd, droegen bij tot het gebruiksgemak van de krant en werden dus door de lezer duidelijk geapprecieerd.

In het kwaliteitssegment vestigde De Standaard (+3,4%) nog maar eens een nieuw record want nooit eerder kochten zoveel mensen De Standaard. Geheel in haar traditie van radicaal vernieuwen en voorop lopen, lanceerde de redactie van De Standaard eind augustus als eerste een dS Weekblad bij de weekendkrant.

Aan Franstalige zijde  bleek L’Avenir (-1,6%) consequent voorrang geven aan inhoud en lokale informatie. Het zag zijn marktaandeel stijgen van 21,8 naar 22,2% en toont zich zo de meest stabiele speler in een jammer genoeg dalende Franstalige krantenmarkt.

Geslaagde digitale versnelling

2011 stond in het teken van innovatie en digitale versnelling.

Naast het consolideren van de sterke positie van onze nieuwsmerken op de printmarkt zijn we er het afgelopen jaar met het project Digitale Versnelling ook in geslaagd om significante groei te realiseren in het bereik van onze digitale media.  Met vooral de  krantensites en Jobat.be als locomotief kon Corelio de jongste maanden op nationaal vlak een leiderspositie als digitale uitgever uitbouwen. Alle online nieuws- en classifiedsmerken samen  bouwden een bereik op van meer dan één miljoen unieke bezoekers. Dit cijfer vormt de bekroning van een jaar lang intensieve focus op redactionele inspanningen, creatieve marketing en belangrijke investeringen in technologie. Deze sterke digitale ontwikkeling werd voorts ondersteund door bijkomende redactionele innovaties op mobiele dragers en tablets zoals de verbeterde digitale editie van De Standaard die in aanzienlijke mate bijdroegen tot gebruiksvriendelijkheid.

Naast deze investeringen in het digitale segment blijft Corelio ook volop gaan voor innovatie in zijn printmerken, getuige dS Weekblad, het vernieuwde dS Magazine, de verhoogde redactionele inspanningen binnen Het Nieuwsblad/De Gentenaar voor sport en regionaal, en de vernieuwde weekendbijlage Deuzio waarmee  L’Avenir uitpakte.

Audiovisuele diversificatie versterkt portfolio

Corelio slaagde er in juni 2011 in om met de bestaande partners binnen De Vijver Media (Wouter Vandenhaute en Erik Watté) en Sanoma de commerciële zenders VT4 en VIJFtv te verwerven. De Vijver Media, dat naast de SBS-zenders ook de productiehuizen Woestijnvis/deMensen (40%) en Humo in zijn portfolio heeft, wordt zo meer dan ooit de thuishaven voor creatief talent in Vlaanderen.

Nog in het audiovisuele segment noteerden we het afgelopen jaar terug een aanzienlijke groei van het aantal luisteraars voor Radio Nostalgie en dit zowel in het zuiden als het noorden van het land met marktaandelen van respectievelijk 10,9 % en 6,6% (tegenover resp. 9,2% en 5,9% in de vorige wave).

Creatieve aanpak van advertentiemarkt

De advertentiemarkt kwam aanvankelijk heel sterk op gang maar vertraagde ingevolge de Euro-crisis in de tweede helft van het jaar. De salesteams konden dit gedeeltelijk opvangen door creatief in te spelen op de vraag van de adverteerder onder meer door een gecombineerd aanbod van print en online.

Sterk bedrijfsresultaat

Corelio besliste om de financiële resultaten vanaf het boekjaar 2011 onder IFRS te rapporteren en dus niet langer onder Belgian GAAP. Teneinde een vergelijkingsbasis te creëren werden de jaarresultaten van 2010 eveneens naar IFRS geconverteerd.

De geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van de groep stegen tot 388 miljoen euro in 2011, een toename met 3,6 miljoen euro ten opzichte van 2010. Het bedrijfsresultaat bedraagt 15,3 miljoen euro voor 2011, of een verbetering met 2,6 miljoen euro in vergelijking met 2010. Na verwerking van het belasting- en uitgesteld belastingresultaat bedraagt het nettoresultaat van het boekjaar 10,7 miljoen euro tegenover 7,0 miljoen euro in 2010. De operationele cashflow (EBITDA) steeg (onder IFRS) van 30,0 miljoen euro naar 34,2 miljoen euro. De financiële resultaten van De Vijver Media worden volgens de IFRS-standaard onder vermogensmutatie gerapporteerd.

De stijging van het balanstotaal in 2011 ten opzichte van 2010 is in hoofdzaak toe te schrijven aan de toename van de deelname in De Vijver Media naar aanleiding van de acquisitie van SBS Belgium.

2012: verhogen van operationele efficiëntie

Met sterke CIM-cijfers in het eerste kwartaal 2012 bevestigt Corelio de trend van het afgelopen jaar. Tegelijk blijft voorzichtigheid geboden nu de economische groei vertraagt en als gevolg daarvan ook bepaalde segmenten van de advertentiemarkt verder onder druk komen te staan. Daarom wil Corelio in 2012 prioritair investeren in zijn basisactiviteiten en blijven inzetten op operationele efficiëntie (operational excellence) met een sterke focus op klantgerichtheid en kwaliteit.