31/05/2011

Streeknieuws stopt niet aan de gemeentegrens

De gemeentesites van Nieuwsblad.be werden in een nieuw kleedje gestopt. Met de opfrissing van de lay-out bevestigt Het Nieuwsblad – en Corelio in het algemeen – zijn positie van innovator op de digitale markt.

Gemeentesite Lochristi

Streeknieuws stopt niet aan de gemeentegrens. Vanaf nu kan de lezer zelf bepalen welke buurgemeenten voor hem interessant zijn. Het nieuws daarvan wordt mee getoond op de gemeentesite die zo meer een eigen, gepersonaliseerde homepage wordt.

Het nieuws wordt er aangevuld met regionaal sportnieuws, een lokale evenementenkalender, jobaanbiedingen in de streek, het vastgoedaanbod, fiets- en wandelroutes en telefoonnummers van stads- en wachtdiensten. Een duidelijke integratie met sociale media als Facebook en Twitter zorgt er dan weer voor dat artikels delen kinderspel wordt.

Ontdek ook jouw gemeente op www.nieuwsblad.be/gemeente.

17/05/2011

Print én online mediamerken dragen bij tot hogere rentabiliteit in 2010

Dankzij een uitstekende prestatie van zijn drie nieuwsmerken (De Standaard, Het Nieuwsblad en L’Avenir), de opleving van de reclame-inkomsten en een aanzienlijke verbetering van de rentabiliteit van de digitale activiteiten, liet Corelio in 2010 een sterke verbetering van de bedrijfsresultaten optekenen.

De operationele cash-flow (EBITDA) steeg naar 38 miljoen euro tegen over 28,5 miljoen euro in 2009.

Dit is het resultaat enerzijds van het blijven investeren in talent en gedegen journalistiek maar anderzijds ook van de efficiëntieprogramma’s die de voorbije jaren werden opgestart.

Leiderschap

In 2010 verkocht Corelio dagelijks gemiddeld 444.732 kranten (tegenover 443.210 kranten in 2009). De groep bevestigde dankzij bijkomende redactionele inspanningen binnen het kwaliteitssegment, maar ook op het vlak van lokale en sportberichtgeving haar positie als grootste nationale krantenuitgever van het land met een marktaandeel van 33%.

In een licht dalende Nederlandstalige krantenmarkt blijft de verkoop van De Standaardstijgen met 2,1% naar gemiddeld 93.711 exemplaren per dag.

Het Nieuwsblad/De Gentenaar zag de oplage stijgen met 0,5% naar gemiddeld 259.643 exemplaren per dag.

Het marktaandeel van L’Avenir steeg en dit ondanks een lichte daling van 1,7% van de betaalde oplage (gemiddeld 91.378 exemplaren per dag). L’Avenir deed het dan ook beduidend beter dan de markttendens van de Franstalige krantenmarkt (-3,7%).

De vier sterkste online merken van de groep – De Standaard Online, Nieuwsblad.be, Lavenir.net en Jobat.be– trokken een ruimer publiek aan, wat resulteerde in een significante stijging van 30% van de online advertentie-inkomsten.

Corelio bevestigde zijn positie als digitaal pionier en lanceerde in 2010 iPad-versies voor zowel De Standaard, Het Nieuwsblad als L’Avenir. Daarnaast werd verder werk gemaakt van de ontwikkeling van de classifieds sites voor auto (Vroom.be) en immo (Zimmo.be).

Alle nieuws- en thematische sites van Corelio leveren samen een dagelijks bereik van meer dan 800.000 unieke bezoekers op.

Reclamemarkt draait crisisbladzijde om

Na twee crisisjaren stabiliseerde de advertentiemarkt voor kranten en was er zelfs een gedeeltelijke heropleving in het segment van de jobadvertenties. De krantenregie Scripta nam een vernieuwde rol op en evolueerde naar een entiteit die volledig focust op het commercialiseren van nationale packages.

De interne regie Corelio Connect speelt  met zijn vernieuwde structuur in op de vraag van de advertentiemarkt naar een centraal aanspreekpunt en een directer contact met de uitgever. Connect liet zijn grootste groei optekenen bij de online advertenties van alle nieuws- en gespecialiseerde sites van de groep.

De regionale advertenties in kranten en in de gratis regionale pers bleven nog hinder ondervinden van de uitlopers van de crisis bij de lokale adverteerders en de wijzigingen van het business model.

Daarom startte Passe-Partout een doorgedreven efficiëntenprogramma op, waardoor het vanaf het tweede semester van 2010 een turnaround kon realiseren.

Printing: partnership en rationalisatie

Corelio Printing nam enerzijds het heatset handelsfonds van Concentra Grafic over en zette anderzijds zijn besparingsprogramma voort om het concurrentievermogen van de heatsetactiviteit te vrijwaren. De verdere integratie van Nevada in de organisatiestructuren van Corelio Printing zorgde voor een optimalisatie van de industriële capaciteit op de sites in Erpe-Mere en Anderlecht.

Naast een aanzienlijke investering in afwerking inline op de drukpers, kon het management, in overleg met de sociale partners, een efficiëntieprogramma met omvangrijke kostenbesparingen finaliseren, waarvan de financiële impact volledig werd geprovisioneerd in 2010.

Ondanks de sterk concurrentiële marktomstandigheden, volume- en margedruk, kon Corelio Printing in 2010 zijn positieve resultaten handhaven en opnieuw een solide cash-flow genereren.

Samen met Concentra bracht Corelio zijn coldset-activiteiten onder in de joint-venture (50%-50%) Coldset Printing Partners, wat resulteerde in vestigingen in Groot-Bijgaarden en Paal-Beringen die perfect complementair zijn.

Audiovisuele producties

Radio Nostalgie kan prat gaan op een succesvol jaar op de reclamemarkt die licht is opgeveerd na een moeilijk 2009.

Het bereik in het zuiden van het land steeg naar 10,5% en Nostalgie Vlaanderen bevestigde – minder dan drie jaar na de opstart – in het noorden van het land zijn doorbraak met een groei naar 5,8% van de luisteraars.

De Vijver (40% Corelio) behaalde uitstekende resultaten. De verschillende productiehuizen die ze overkoepelt, leverden in het noorden van het land weer kijkcijferkanonnen af. Met Sanoma Magazines Belgium werd een joint-venture afgesloten voor het weekblad Humo.

De bloeiende televisiemarkt in 2010 straalde ook af op Caviar dat een recordresultaat liet optekenen.

Resultatenrekening

De geconsolideerde omzet van de groep steeg licht tot 399 miljoen euro. De operationele cash-flow (EBITDA) steeg met bijna 10 miljoen euro tot 38 miljoen euro.

De financiële resultaten verbeteren dankzij een verdere daling van de schuldgraad in 2010.

De uitzonderlijke kosten van 10,3 miljoen euro zijn voornamelijk toe te schrijven aan de reorganisaties opgestart in de divisies heatset en gratis regionale pers.

De uitzonderlijke opbrengsten van 5,8 miljoen euro zijn het gevolg van meerwaarden gerealiseerd door zowel de verkoop van niet-strategische activa als door het opzetten van de joint-venture binnen de coldsetactiviteiten.

De nettowinst voor goodwill-afschrijving bedraagt 10,7 miljoen euro, tegenover 7,3 miljoen euro in 2009, of een stijging met 47%.

Na verwerking van de afschrijvingen, de geconsolideerde goodwill op alle participaties en de positieve resultaten van de geconsolideerde ondernemingen volgens de vermogensmutatiemethode, bedraagt de geconsolideerde winst 4,3 miljoen euro.

Balans

De nieuwe vermindering van het balanstotaal is het gevolg van een verbeterd beheer van het bedrijfskapitaal. Dankzij de desinvesteringen in combinatie met een voorzichtig investeringsbeleid is de nettoschuldpositie teruggebracht tot 38,7 miljoen euro eind 2010 tegenover 52 miljoen euro eind 2009.

In 2011 wil Corelio zijn ‘digitale versnelling’ voortzetten, verder ondersteund door een robuuste betaalde oplage van de drie krantentitels en de succesvolle evolutie van Jobat, het uitbreiden van het bereik zowel in print als online en het verder initiëren van efficiëntieprogramma’s om de duurzaamheid van alle activiteiten te vergroten.

De groep zal hierbij rekening moeten houden met een aanzienlijke verhoging van de kosten voor grondstoffen en energie.

De recente acquisitie van de Belgische SBS-zenders VT4 en VijfTV zal Corelio in 2011 tevens toelaten om zijn positie in het audiovisuele segment op een significante manier te versterken. Het samenwerkingsverband met de bestaande partners binnen De Vijver (Wouter Vandenhaute en Erik Watté) en de Finse mediagroep Sanoma zal ongetwijfeld voor een bijkomende dynamiek zorgen in het medialandschap in het algemeen en op de televisiemarkt in het bijzonder.

27/01/2011

Rossel en Corelio lanceren www.passionsante.be

In het kader van hun digitale strategie hebben de mediagroepen Rossel en Corelio op het vlak van het thema Gezondheid hun krachten verenigd.

Rossel heeft 41 procent van de aandelen van Corelio in Gezondheid NV overgenomen met gelijkheid op aandeelhoudersvlak tot gevolg.

www.gezondheid.be is marktleider op het vlak van gezondheid in Vlaanderen en telt elke dag meer dan 25.000 unieke bezoekers en verstuurt een wekelijkse nieuwsbrief naar 66.000 abonnees.

Corelio en Rossel zullen elk instaan voor de noodzakelijke visibiliteit en bereik, terwijl de oprichters/minderheidsaandeelhouders de kern blijven uitmaken van de redactionele en technische activiteiten met ondersteuning van de magazine-afdeling van Rossel.

Op 19 januari 2011 is de Franstalige versie van www.gezondheid.be, www.passionsante.be, live gegaan met een uitgebreid pakket aan informatie bestaande uit : nieuws, dagelijkse tips, dossiers en wekelijkse nieuwsbrieven.

Een van de belangrijkste commerciële doelstellingen van dit project is om adverteerders een nationaal, efficiënt en coherent aanbod met een hoofdzakelijk vrouwelijk doelpubliek aan te bieden.

De verkoop van de publicitaire ruimte van de twee websites is vanaf 1 december 2010 toevertrouwd aan Rossel Advertising, de regie van de Rossel groep.

21/12/2010

Lees Het Nieuwsblad nu ook op de iPad

Het Nieuwsblad iPadHet Nieuwsblad* legt op donderdag 23 december een iPad-app onder de kerstboom. Daarmee kan je zowel de gedrukte krant als het laatste internetnieuws in één oogopslag lezen. ‘Meteen zijn wij de eerste Belgische krant met een volledig nationaal, regionaal en sportaanbod op de iPad’, aldus de hoofdredacteurs van Het Nieuwsblad Geert Dewaele en Guy Fransen. De iPad-app van Het Nieuwsblad is gratis te downloaden.

Met de iPad kan je over het internet surfen, muziek afspelen en mails versturen. Door zogenaamde apps te downloaden, vergroten de mogelijkheden nog: spelletjes spelen, tv kijken en vanaf nu dus ook Het Nieuwsblad lezen. ‘Door onze krant ook op de iPad aan te bieden, zetten wij een belangrijke stap vooruit. We hadden al de gedrukte krant en de website, nu komt daar een derde medium bij’, vertelt Geert Dewaele. ‘Wij zijn trouwens de eerste Belgische krant met een volledig nationaal, regionaal en sportaanbod op de iPad. En zeven dagen op zeven, want ook Het Nieuwsblad Sportwereld op zondag kan je lezen op je iPad.’

Wie Het Nieuwsblad op de iPad leest, vindt geen kopie van de krant of website. ‘Samen met ontwikkelaar Mobileweb hebben we ervoor gekozen een nieuwe ervaring aan te bieden’, zegt Caspar Van Rhijn, directeur Innovatie bij Corelio, uitgever van Het Nieuwsblad. ‘De meest vernieuwende functie zijn de vijf gratis magazines. Het laatste internetnieuws wordt zo gepresenteerd dat je er doorheen kunt bladeren, net zoals je door een papieren tijdschrift bladert. Een unieke ervaring die zowel een papieren krant als het internet niet kunnen bieden. De magazines bevatten het nieuws van onze website en zijn ingedeeld per onderwerp: nieuws, sport, lifestyle, gossip en een apart fotokanaal.’ De magazines spelen in op het aparte karakter van de iPad. ‘Het is een medium dat je op je gemak wil doornemen. De magazines zijn daar prima geschikt voor. Je moet ook niet constant online zijn om ze te lezen. Eenmaal je ze hebt gedownload, blijven ze beschikbaar. Erg handig in de trein of op vakantie.’

Naast de vijf internetmagazines kunnen lezers ook de dagkrant en alle bijlages doorbladeren.

Door de medewerking van ING is de iPad-app van Het Nieuwsblad gratis te downloaden. De internetmagazines zijn gratis voor alle gebruikers. Wie een abonnement heeft op Het Nieuwsblad, kan de dagkrant ook op de iPad gratis lezen, inclusief Het Nieuwsblad Sportwereld op zondag. Niet-abonnees krijgen de eerste 7 exemplaren gratis, daarna kost een week- of zondagkrant 0,79 euro en de zaterdagkrant 1,59 euro (inclusief magazine).

Alle informatie over Het Nieuwsblad voor de iPad is te vinden op www.nieuwsblad.be/iPad.

* Ook De Gentenaar, dé krant van Gent, is als editie verkrijgbaar binnen de iPad-app. 

24/11/2010

Nieuwsblad Sportwereld, dé sportkrant op zondag

Het Nieuwsblad* pakt vanaf 28 november uit met een volledig vernieuwde zondagskrant. ‘Nieuwsblad Sportwereld’ wordt de nieuwe naam voor ‘Het Nieuwsblad op Zondag’ en brengt het beste van sport en algemeen nieuws samen. Uiteraard blijft de krant inzetten op nationaal en internationaal nieuws, maar tegelijk investeert de redactie in 32 extra bladzijden met vers sportnieuws, elke zondag.

“Sport is elke dag een belangrijk onderdeel van onze krant, maar zondag leven Vlaanderen en Het Nieuwsblad voor sport. Daarom brengt ‘Nieuwsblad Sportwereld’ elke zondag al het regionale, nationale en internationale sportnieuws, zodat de lezer zondagmorgen volledig op de hoogte is van de sportactualiteit”, zeggen Geert Dewaele en Guy Fransen, hoofdredacteurs van Het Nieuwsblad.

Wat mag de lezer verwachten?

‘Nieuwsblad Sportwereld’ brengt het breedste sportaanbod. Uiteraard met alle verslagen en reacties van de zaterdagwedstrijden uit de nationale en internationale voetbalcompetities. Maar er wordt ook vooruitgekeken naar de wedstrijden van zondag, de laatste trainingen, de opstelling, … Alle belangrijke wedstrijden uit het wielrennen en veldrijden krijgen ruime aandacht. De uitslagen en verslagen uit de zaalsporten, tennis, … alles staat in Nieuwsblad Sportwereld.

Uniek is ook het ruime aanbod aan sport uit uw streek. De uitslagen en verslagen van de provinciale matchen van zaterdagavond staan zondagmorgen al in de krant, inclusief de resultaten van alle andere sporten.

Maar er is nog veel meer. Zo schrijft sportkenner Karl Vannieuwkerke elke zondag een spitant sportcommentaar in Nieuwsblad Sportwereld. Wekelijks is er ook een groot sportinterview met een nationale of internationale sportheld. Nu zondag wordt de spits afgebeten door Lionel Messi, de ‘Beste Wereldvoetballer van 2009’. Nieuwsblad Sportwereld zoekt ook naar het nieuws achter de sport met exclusieve reportages en interviews, en ook de sportgeschiedenis krijgt wekelijks aandacht.

Voor alle duidelijkheid: Nieuwsblad Sportwereld is niet alleen een sportkrant. Het nationale en internationale nieuws staat prominent vooraan. We volgen de actualiteit op de voet, alles wat er op zaterdag gebeurt staat zondag in de krant.

Speciaal voor de lancering van Nieuwsblad Sportwereld heeft de redactie ook een bijzondere sportkalender gemaakt voor 2011, die op 28 november gratis bij Nieuwsblad Sportwereld zit. De grote sportmomenten van het volgende jaar staan nu al ingevuld op de kalender, zodat de lezer van Nieuwsblad Sportwereld nu al meer weet.

Nieuwsblad Sportwereld wordt op zondag verdeeld in 2500 verkooppunten, van de lokale bakker, tot de krantenwinkel en de supermarkt die open zijn op de zevende dag van de week. Nieuwsblad Sportwereld kost één euro. Wie zaterdag Het Nieuwsblad koopt of ontvangt, betaalt maar een halve euro met de kortingsbon.

* Ook De Gentenaar, dé krant van Gent, zet op zondag in op sport met De Gentenaar Sportwereld.

18/11/2010

Uw gemeente 100 jaar in beeld

Het Nieuwsblad en De Gentenaar pakken vanaf zaterdag 20 november uit met een unieke reeks. In elke krant steken er zes dagen lang retroboekjes met foto’s uit elke Vlaamse gemeente van 1880 tot 1980.

Retroreeks

Onze reporters doken daarvoor maandenlang in de archieven van alle Vlaamse gemeenten. Het resultaat: 6.000 nooit eerder gepubliceerde foto’s, 6 fotoboekjes per editie, 1.152 bladzijden. Het is de eerste keer dat het fotografisch verleden van Vlaanderen op zo’n grootschalige manier bijeen wordt gebracht.

De fotoboekjes zijn thematisch. Ze belichten achtereenvolgens het nieuws, de jeugd, de straten, de arbeid, de gebouwen en de vrije tijd in uw streek. Bij elke foto krijgt u een bijzonder verhaal uit uw gemeente.

Met deze bijzondere reeks willen we de lezer dichter bij het verleden van zijn gemeente en streek brengen. De fotoboekjes zijn niet verkrijgbaar in de handel.

Guy Fransen & Geert Dewaele
Hoofdredacteurs Het Nieuwsblad/De Gentenaar

18/11/2010

WeMatch.be: tijd om serieus te daten

Uitgever Corelio lanceert via De Standaard en Het Nieuwsblad WeMatch.be. Dat is een gloednieuwe datingsite, voor zelfbewuste krantenlezers die op zoek zijn naar relaties en vriendschappen op dezelfde golflengte.

WeMatch

Twee kranten die een datingsite lanceren. Is dat niet vreemd? Nee dus, hoegenaamd niet. Alle kranten hebben al jaren, naast hun andere ‘classified rubrieken’ een rubriek ‘relaties’, waarin mensen op zoek gaan naar een gelijkgestemde partner. WeMatch.be beantwoordt daarmee dus aan de natuurlijke shift die al een paar jaar aanwezig is: een verschuiving van, of liever een complementariteit tussen print en online. Hetzelfde fenomeen zien we trouwens bij belangrijke grote buitenlandse kranten, zoals de Britse Times, Guardian of Telegraph. Die hebben ook online datingsites. Een logisch gevolg van het belang dat ze hechten aan hun online edities.

Het grote voordeel van WeMatch is dat de singles die er op inschrijven alvast één ding gemeen hebben: ze lezen dezelfde krant. Gedrukt of online. Dat houdt dus ook in dat die mensen ongeveer hetzelfde niveau hebben, dezelfde belangstellingssfeer. Dat is niet niks als je op zoek bent naar een geschikte partner.

“WeMatch.be is een veilige datingsite met de kwaliteit en betrouwbaarheid die je mag verwachten van een krant. Profielen en mailverkeer worden uitgebreid gescreend” aldus Gert Ysebaert, uitgever van de krantengroep. Expliciete foto’s en onbetrouwbare profielen worden onmiddellijk verwijderd. WeMatch.be berekent het ‘matchingpercentage’ van twee singles, maar toont alle profielen en laat de keuze aan de leden zelf over. Maandelijks lidgeld verzekert de serieuze bedoelingen van de kandidaten. WeMatch.be wil gelijkgestemde singles in een betrouwbare omgeving samenbrengen. Want dezelfde krant, dat schept meteen een band.

Met een knipoog

Toch is het niet de bedoeling dat daten te zwaar beladen wordt. Het moet plezierig en spannend blijven. WeMatch geeft meteen een eerste aanzet om het ijs te breken. Singles die voor de eerste keer op date gaan, kunnen elkaar herkennen aan hun krant. En neem dat gerust heel letterlijk, want WeMatch heeft een unieke vouwwijze bedacht. WeMatchers die De Standaard of Het Nieuwsblad op die manier plooien maken meteen duidelijk dat zij wachten op hun partner op dezelfde golflengte.

Eén op vier is single

26% van de 18+-mannen is single en 27% van de 18+-vrouwen is vrijgezel. Single vrouwen hebben opvallend vaker kinderen (49%) dan single mannen (21%). Vrouwen hebben wel minder het gevoel een partner te missen in hun leven (51%) dan mannen (67%). Single mannen daten opvallend vaker online (27%) dan vrouwen (16%). Voor de vrouwelijke vrijgezellen van 35 tot en met 55 jaar oud, loopt dit op tot 21% en voor de mannelijke singles zelfs tot 43%. Jongeren daten openlijk online en ook de oudere generatie gaat meer en meer digitaal. Vrouwen daten minder op het net dan mannen. De uitdaging om hen toch online te krijgen is groot. Het antwoord van WeMatch.be daarop is om voor vrouwen een betrouwbare omgeving te creëren, een digitaal platform waarbinnen ze zich veilig kunnen voelen en kunnen vertrouwen op de oprechtheid van de andere singles. WeMatch.be biedt een eerlijke en moderne site voor eerlijke en moderne singles.

27/10/2010

Verlenging contract Flanders Today voor Ackroyd Publications

De Vlaamse overheid heeft zonet aan Ackroyd Publications de verlenging bevestigd van het contract voor Flanders Today. De wekelijkse gratis Engelstalige krant is met zijn bijna 27.000 exemplaren en inmiddels meer dan 80.000 lezers een paradepaardje geworden van Vlaanderen in binnen- en buitenland.

De Vlaamse overheid besloot in 2008 dat de buitenlanders die in België komen wonen op een degelijke manier geïnformeerd dienden te worden over Vlaanderen en de activiteiten. Ackroyd Publications haalde als Engelstalige uitgever van bladen zoals The Bulletin de aanbesteding binnen en deze is nu opnieuw verlengd.

Uit onderzoek bleek Flanders Today zeer geslaagd in zijn opdracht

Geert Baetens, Head of Communication en PR unit “We onderzochten in het voorjaar hoe de lezer denkt over de krant en de resultaten waren ronduit positief. We ondervroegen online 1.612 lezers en die gaven de redactie vlotjes een 8,2/10, wat een bijzonder hoge score is. De gratis krant wordt gemiddeld 50 minuten gelezen door een hoog opgeleid en zeer actief publiek. 82% van alle lezers behoort tot de actieve bevolking. De lezer associeert Flanders Today met News, English en Flanders en vindt de krant betrouwbaar, nuttig en interessant. Uit het onderzoek bleek duidelijk dat onze initiële briefing goed wordt ingevuld door de redactie van Ackroyd. Vanuit dat perspectief konden we dan ook overgaan tot een verlenging van onze samenwerking.”

Flanders Today

De juiste krant voor de juiste doelgroep op de juiste plaats

Christine Van den Berghe, General Manager Ackroyd: ”De uitdaging bestaat erin om de krant elke week beter te maken. Een team van onafhankelijke native English speakers werkt intensief aan nieuws over ons land dat buitenlanders interesseert. Naast actualiteit brengen we elke week cultureel en maatschappelijk nieuws en een agenda. De jongste vier weken maakten we een speciale reeks over de studentensteden. In het kader van het nieuwe academiejaar werd Flanders Today extra verspreid onder de studenten. Dat een gratis Engelstalige krant ook Vlamingen aantrekt was te voorspellen. De kunst zal er bijgevolg in bestaan om bovenal de initiële doelgroep, zijnde buitenlanders te bereiken.”

Geert Baetens, Head of Communication and PR unit: “Met 17.000 abonnementen zitten we absoluut aan onze limiet en moeten we selectief zijn op nieuwe abonnees. De bestaande distributiepunten waar Flanders Today gratis mee te nemen is in displays zullen we ook onderzoeken. Ackroyd Publications, dat huist binnen het grotere Corelio Publishing, heeft correcte tools ter beschikking om een uitgebalanceerde distributie en abonnementenbeheer te blijven finetunen. Uiteraard steeds met onze opdracht voor ogen: de buitenlanders die in Vlaanderen leven zo goed mogelijk te informeren over het reilen en zeilen in boeiend Vlaanderen.”

België als groeipool voor de internationale community

België en Brussel in het bijzonder worden almaar belangrijker als aantrekkingspool voor congressen en internationale topmeetings. Dit jaar heeft België het voorzitterschap van Europa. Daarnaast doet zich een stijging voor van de populatie internationale zakenmensen die voor korte of lange tijd België aandoen.

“Met Ackroyd houden we de vinger aan de pols wat deze doelgroep betreft”, verklaart General Manager Christine Van den Berghe tot slot. “De doelgroep wordt jonger en dynamischer en heeft nood aan snelle hapklare informatie. Met Flanders Today hebben we duidelijke een formule die aanslaat. Dat bevestigt ons geloof in kranten: de internationale community heeft duidelijk interesse in kwalitatieve journalistiek over het land waarin ze verblijven.”

21/10/2010

Gezondheid.be en Passion Santé slaan de handen in elkaar

De mediagroepen Rossel et Corelio verenigen hun krachten in het kader van hun digitale strategie. Dit met de optimalisatie van hun websites en het verder ontwikkelen en het versterken van de thema’s Gezondheid en Wellness voor ogen.

In het kader van deze samenwerking zal Rossel 50 procent van de aandelen van Corelio in www.gezondheid.be overnemen. Gezondheid.be is marktleider in Vlaanderen in Gezondheid- en Wellness-sites, telt elke dag meer dan 25.000 unieke bezoekers en verstuurt een wekelijkse nieuwsbrief naar 60.000 abonnees.

Dit partnership brengt enkele belangrijke ontwikkelingen met zich mee:

– Een volledige herziening van het design en leeservaring van www.gezondheid.be. Het team van journalisten en de forum manager wordt vanaf december versterkt. Hun taak zal erin bestaan om de content toegankelijker, vollediger en interactiever te maken.

– De lancering van de website www.passionsante.be, die dienst zal doen als franstalige tegenhanger van www.gezondheid.be, is gepland voor het einde van het jaar. Het doel is om adverteerders een nationaal, efficiënt en coherent aanbod met een hoofdzakelijk vrouwelijk doelpubliek aan te bieden.

De verkoop van de publicitaire ruimte van de twee websites wordt vanaf 1 december 2010 toevertrouwd aan  Rossel Advertising, de regie van de Rossel groep.

Met deze alliantie willen de groepen Rossel en Corelio een sterk inhoudelijk en commercieel aanbod ontwikkelen binnen de thema’s Gezondheid en Wellness.

05/10/2010

Toekomstplan vrijwaart printing-activiteiten Nevada

Het management van drukkerij Corelio Nevada Printing NV in Anderlecht – gespecialiseerd in kleine oplages van heatsetrotatie en vellendruk – heeft vandaag een Toekomstplan ontvouwd waarmee het wil anticiperen op de sterk gewijzigde marktomstandigheden in de grafische sector.

De drukkerijsector opereert sedert 2008 in een vicieuze cirkel van overinvesteringen en overcapaciteit. Deze cyclus zorgde voor verscherpte concurrentie, zware druk op de prijsmarge en een consolidatiegolf binnen de sector. Daarnaast leidde de economische crisis niet enkel tot een significante daling van het drukvolume maar veroorzaakte ze ook liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen bij tal van klanten.

Om in te spelen op de gevolgen van de consolidatie in de sector werden de afgelopen maanden en jaren reeds een aantal initiatieven genomen, zowel op commercieel, industrieel als organisatorisch vlak.

Al deze maatregelen zijn de voorbije maanden helaas ontoereikend gebleken door blijvende prijsdruk, volume- en omzetdalingen. Bijkomende kostenbesparingen zijn dan ook noodzakelijk om onze concurrentiepositie veilig te stellen.

Tijdens een bijzondere ondernemingsraad werd vandaag het voornemen bekend gemaakt om over te gaan tot het ontslag van 51 voltijdse arbeidsplaatsen.

“De directie betreurt de noodzaak van deze maatregelen maar herbevestigt het vertrouwen in de rotatie- en vellenactiviteit op de site in Anderlecht”, zegt Jan Lynen, CEO van Corelio Printing. “De aangekondigde maatregelen zullen toelaten om deze activiteiten op een rendabele manier verder te exploiteren en om zo de toekomst van Corelio Nevada Printing te vrijwaren.”