22/08/2010

Bart Sturtewagen en Karel Verhoeven leiden samen De Standaard

Na het vertrek van algemeen hoofdredacteur Peter Vandermeersch naar het Nederlandse NRC Handelsblad wordt de hoofdredactie van De Standaard versterkt. Bart Sturtewagen en Karel Verhoeven staan vanaf 1 september samen aan het roer van De Standaard.

Karel Verhoeven en Bart Sturtewagen

Bart Sturtewagen (50) is sinds 2006 hoofdredacteur van De Standaard. Hij startte zijn journalistieke loopbaan bij Het Nieuwsblad als sportmedewerker, waarna hij zeven jaar meewerkte aan het Editel-project, dat real-time beursinformatie aanbood. In 1988 begon hij op de economieredactie van De Standaard, enkele jaren later verhuisde hij naar de Wetstraatredactie, die hij ook ging leiden. Bart volgde toenmalig adjunct-hoofdredacteur Peter Vandermeersch op toen die als correspondent naar New York trok. In 2006 volgde hij Peter nogmaals op, toen als hoofdredacteur.

Karel Verhoeven (39) studeerde Germaanse, politicologie en is doctor in de taal- en letterkunde (Universiteit Gent). Sinds begin 2009 leidt hij als chef weekendkrant de vernieuwde zaterdagkrant van De Standaard. Hij begon zijn journalistieke loopbaan in 1995 op de stadsredactie van De Gentenaar, waar hij politie en justitie volgde, en ging daarna aan de slag als reporter op de nieuwsdienst van Het Nieuwsblad. In 2000 stapte hij over naar De Standaard, en werkte achtereenvolgens als reporter op de cultuurredactie en als reporter voor de weekendkrant.

Deze complementaire tandem moet de toonaangevende positie van De Standaard als Vlaams kwaliteitsmedium verder dynamiseren.

28/06/2010

Peter Vandermeersch wordt hoofdredacteur NRC Handelsblad

Peter VandermeerschPeter Vandermeersch, die meer dan elf jaar (algemeen) hoofdredacteur was van De Standaard en Het Nieuwsblad/De Gentenaar, heeft beslist om een nieuwe functie te aanvaarden. Peter is vandaag door NRC Handelsblad benoemd tot hoofdredacteur van de meest toonaangevende Nederlandse krant. Op 1 september neemt hij zijn nieuwe functie op. De hoofdredacteuren van Het Nieuwsblad/De Gentenaar, Geert Dewaele en Guy Fransen en de hoofdredacteur van De Standaard, Bart Sturtewagen, rapporteren vanaf dan rechtstreeks aan de uitgever van de Vlaamse kranten, Gert Ysebaert.

‘Ik betreur vanzelfsprekend de beslissing van Peter. Peter is jarenlang een van de drijvende krachten van onze onderneming geweest’, aldus de CEO van Corelio, Luc Missorten. ‘Maar ik heb hem ook gefeliciteerd met deze prestigieuze benoeming, die positief afstraalt op ons bedrijf.’

De Raad van Bestuur van Corelio heeft Peter gevraagd om als onafhankelijke bestuurder zitting te nemen. Voorzitter Thomas Leysen: ‘Op deze manier kan Peter op een strategisch niveau verbonden blijven aan onze groep en kan hij zijn rijke ervaring verder ter beschikking stellen van onze kranten en onze sites’.

Peter Vandermeersch begon op 1 januari 1988 als journalist bij De Standaard. Hij werkte er onder meer op de cultuur- en de buitenlandredactie en was vele jaren permanent correspondent voor onze kranten in Parijs en New York. Op 1 januari 1999 werd hij hoofdredacteur van de Standaard en zeven jaar later algemeen hoofdredacteur van onze Vlaamse titels.

Onder zijn leiding groeide De Standaard van 75.000 naar 93.000 verkochte exemplaren per dag. Ook Het Nieuwsblad/De Gentenaar wint sedert dit jaar opnieuw lezers en verkoopt ongeveer 260.000 exemplaren per dag. De sites van beide titels behoren tot de meest succesvolle en toonaangevende nieuwssites in ons land.

26/05/2010

Passe-Partout stemt strategie af op gewijzigde markt

Passe-PartoutGedelegeerd bestuurder Eric Christiaens van Passe-Partout heeft in onderling overleg met de Corelio-directie besloten om de groep te verlaten. De operationele leiding van de huis-aan-huisbladen komt in handen van Bruno de Cartier, die deze functie zal combineren met zijn opdracht als CFO van de groep.

De komende weken zal het managementteam van Passe-Partout werk maken van een aangepaste strategie en structuur die inspelen op de specificiteit van de gratis regionale pers en de kracht van de hyperlokale edities en de digitale media.

10/05/2010

Corelio boekt positieve resultaten in moeilijke marktomgeving

Dankzij de mooie cijfers van de betaalde verspreiding van zijn drie referentietitels (De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, Les Editions de l’Avenir) kon Corelio in 2009 een belangrijke groei optekenen van de inkomsten uit de lezersmarkt. Op de reclame- en printingmarkt ondervond de groep het aanhoudende negatieve effect van de crisis. Dankzij consequente besparingen op de exploitatiekosten werden de daling van de reclame­inkomsten (voornamelijk de jobadvertenties) en de aanhoudende margedruk op de printingactiviteiten gedeeltelijk gecompenseerd.

Ondanks de moeilijke economische context bedroeg de operationele cashflow (EBITDA) in 2009 28,5 miljoen euro.

Bovendien kon de groep belangrijke meerwaarden creëren dankzij de optimalisering van haar vastgoedbestand en de verkoop van enkele niet-strategische activa, die de schuldenlast sterk terugdrongen.

Leider op de nationale krantenmarkt

In 2009 verkocht Corelio gemiddeld 440.469 kranten per dag in België. De groep bevestigde zo haar positie als grootste krantenuitgever van het land, met een Belgisch marktaandeel van 32,6%.

Hoewel de Nederlandstalige krantenmarkt licht daalde, stegen de verkoopcijfers van De Standaard (+ 1,6%) naar gemiddeld  89.063 exemplaren per dag. Bij Het Nieuwsblad/De Gentenaar nam het aantal abonnees toe, maar daalde de totale oplage (- 1,8%) tot gemiddeld 258.476 exemplaren per dag.

Ook de Nederlandstalige nieuwssites Nieuwsblad.be en De Standaard Online trokken een ruimer publiek aan, wat zich vertaalde in een stijging van de inkomsten uit internetreclame.

Les Editions de l’Avenir deden het duidelijk beter dan de algemene markttendens van de Franstalige kranten (- 3,8 %): het marktaandeel groeide met 0,9% en de betaalde oplage steeg naar 92.930 exemplaren. Actu24.be, de nieuwssite van Les Editions de l’Avenir, zette zijn spectaculaire groei voort: de kaap van gemiddeld 50.000 unieke bezoekers per dag werd overschreden, met pieken tot bijna 100.000 unieke bezoekers per dag.

Omzet op reclamemarkt daalt

De advertentiemarkt bleef niet gespaard door de economische laagconjunctuur en alle reclamesegmenten zowel binnen de kranten als binnen Passe-Partout voelden de vertraging van de economische activiteit.

Corelio Connect kon met zijn creatieve insteek de schade binnen nationale thema wel beperken.

De strategische initiatieven rond internetinkomsten uit rubriekadvertenties wierpen hun vruchten af.  De jobsite Jobat.be telde een recordbereik. Ook de autosite Vroom.be brak verder door en de vastgoedsite Zimmo.be kende een opmerkelijke groei van het aantal advertenties en van de omzet.

Grafische divisie verstevigt concurrentievermogen

Corelio Printing voerde besparingsprogramma’s door om zijn concurrentievermogen te versterken. In dit kader sloot de site in Vorst en volgde een samensmelting met Corelio Nevada Printing in Anderlecht.

In Erpe-Mere werd fors geïnvesteerd in de afwerking en de salesafdeling werd versterkt, zowel op de binnenlandse als de Franse markt.

Dankzij de in 2009 gerealiseerde schaalvergroting houden de resultaten stand en kunnen een positieve cashflow en resultaat voorgelegd worden.

Audiovisuele producties

De audiovisuele producties genoten een ruime weerklank. Radio Nostalgie kon prat gaan op een succesvol jaar ondanks de moeilijke advertentiemarkt. Het bereik in het zuiden van het land steeg verder tot 10,6% en in het noorden verwezenlijkte Nostalgie Vlaanderen een opmerkelijke doorbraak met bijna 4,6% van de luisteraars.

Nostalgie Vlaanderen geniet sinds begin 2010 van een volledige dekking dankzij de aankoop van frequenties in Limburg, waardoor de radiozender sinds 1 maart 2010 overal in Vlaanderen kan worden beluisterd.

Corelio-dochter De Vijver (40%), met onder meer het productiehuis Woestijnvis, legde stabiele resultaten voor.

Financiële resultaten

De geconsolideerde omzet van de groep daalde in 2009, mede door de deconsolidatie van Caviar, met 4% en bedraagt 398 miljoen euro. Deze daling vloeit vooral voort uit de verminderde advertentie-inkomsten en de dalende volumes in de printing divisie. Ondanks besparingsplannen kon de terugval van de reclame-inkomsten niet volledig worden gecompenseerd. Dat resulteerde in een operationele cashflow (EBITDA) van 28,5 miljoen euro, tegenover 37,5 miljoen euro in 2008.

De financiële resultaten verbeteren dankzij de snelle daling van de schuldgraad in 2009.

De buitengewone opbrengsten bedragen 6 miljoen euro ingevolge meerwaarden gerealiseerd door de verkoop van enkele niet-strategische activa en van enkele vastgoedpanden.De uitzonderlijke uitgaven van 6,3 miljoen euro betreffen vooral herstructureringskosten gelinkt aan de besparingsplannen die in 2009 werden geïnitieerd.

Corelio sloot 2009 af met een netto-resultaat van 7,3 miljoen euro vóór goodwill en 1,7 miljoen euro ná goodwill.

In 2010 wil Corelio zijn transformatieproces voortzetten, ondersteund door een solide oplage van zijn drie titels, een groei van het lezersbereik en van de inkomsten uit de websites. De samenwerking met Concentra binnen Coldset Printing Partners zal toelaten om bijkomende efficiëntieverbetering en schaalvoordelen te realiseren. Corelio zal ook de programma’s voor een procesoptimalisering verder implementeren, om op die manier het concurrentievermogen van al haar activiteiten te vrijwaren.

09/05/2010

Arkafund neemt participatie in Fill the Gap

Fill the Gap heeft een kapitaalinjectie gekregen van het risicokapitaalfonds Arkafund, een initiatief van Dexia Bank, Corelio en het ARKimedes-fonds.

Fill the Gap is als Belgisch rekruteringsbureau de pionier in het gebruik van alternatieve rekruteringskanalen, die de kracht van het internet en sociale netwerken combineren. Het bedrijf, dat midden 2006 werd opgericht door drie ervaren ondernemers, heeft zich geleidelijk gespecialiseerd in het gebruik en de exploitatie van bestaande sociale netwerken (Facebook, Twitter, LinkedIn, …) voor rekrutering. Fill the Gap is de enige Belgische speler die Head Hunting (direct contact met potentiële kandidaten) combineert met Social Hunting (gebruik van sociale netwerken om potentiële kandidaten te vinden). En dit op een geheel open wijze.

Wanneer ze goed gebruikt worden, vergemakkelijken deze tools de identificatie van de potentiële kandidaten (sourcing). Maar zoals Vincent De Meerleer, CEO van het bedrijf, aanstipt: “Die tools zijn heel krachtig, maar vervangen niet de tussenkomst van gespecialiseerde consultants bij de evaluatie van geïdentificeerde kandidaten. En daarom telt Fill the Gap een tiental rekruteringsconsultants, gespecialiseerd in de wereld van Finance, IT, Consulting of Marketing.”

Van bij zijn oprichting beheert Fill the Gap www.Xpertize.be, de eerste Belgische rekruteringssite met een systeem van beloond peterschap. Het principe is eenvoudig en gebaseerd op het mechanisme van coöptatie. Concreet komt het erop neer, dat elke vacature op de site gekoppeld is aan een premie van 1.000 euro, die gaat naar de persoon (“Connector”) die de kandidaat aanbrengt die effectief ook aangeworven wordt. Sedert de lancering eind 2006, telt de site Xpertize.be meer dan 15.000 “connectors”, met elk een netwerk van gemiddeld 30 kandidaten. Op de site vindt u honderden jobaanbiedingen, voortdurend up to date gehouden naargelang van de noden van de klanten.

In april 2010 heeft Fill the Gap een eigen applicatie gelanceerd, bestemd voor iPhone/iPod Touch en iPad. Met die applicatie kan iedereen zich kandidaat stellen, zijn vrienden aanbevelen of de gepubliceerde jobs delen op Facebook of Twitter.

Statistisch gezien, is de rekrutering gebaseerd op relationele netwerken, of coöptatie, de meest efficiënte vorm van rekrutering in de hele markt. Vier kaderleden op tien verklaren effectief een job gevonden te hebben via hun netwerk! Het internet, dat werkzoekenden en rekruteerders met mekaar in contact brengt, is goed voor 25% van de aanwervingen. Die twee combineren, dat is het originele idee van Fill the Gap. Enerzijds via de website van Xpertize, maar anderzijds ook door bestaande sociale netwerken op een intelligente manier voor rekruteringsdoeleinden in te zetten.

Met deze vernieuwende aanpak heeft Fill the Gap al een honderdtal klanten/rekruteerders kunnen bijstaan, ondanks het onheilspellende klimaat van de voorbije maanden. De investering van Arkafund zal hoofdzakelijk ingezet worden voor de verdere professionalisering van de diensten, de versterking van de ploeg en de zichtbaarheid van het bedrijf en zijn diensten.

Over Arkafund

Arkafund biedt kansen aan kmo’s met een bewezen business case en een onderbouwd groeiprofiel, actief binnen de media of media-gerelateerde ICT. De pro-actieve risicokapitaalverstrekker voor kmo’s is een initiatief van Corelio, Dexia Bank en ARKimedes. Corelio is al 15 jaar een belangrijke verstrekker van risicokapitaal in de mediawereld. Binnen Arkafund is Dexia Bank actief op het niveau van de raad van bestuur en het directiecomité. ARKimedes, product van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, brengt het risicokapitaal voor KMO’s in Vlaanderen bijeen.

http://www.arkafund.be

05/05/2010

Industriële samenwerking tussen Corelio en Concentra

coldset printing partnersDe mediabedrijven Corelio en Concentra willen structureel samenwerken op het vlak van coldset, de druktechniek die wordt gebruikt voor het bedrukken van krantenpapier. De industriële samenwerking omvat zowel het drukken van de eigen krantentitels en huis-aan-huisbladen als het coldsetdrukwerk voor externe klanten.

Met dit partnership geven Corelio en Concentra een krachtig antwoord op de uitdagingen in een sector die sterk in beweging is.

Beide ondernemingen vinden het belangrijk om toekomstige investeringen in nieuwe drukpersen op de meest optimale manier te structureren, mede in het licht van nieuwe digitale en mobiele ontwikkelingen. Daarom hebben Corelio en Concentra beslist hun krachten te bundelen, door hun coldsetdrukkerij-activiteiten samen te organiseren. Hierdoor zijn efficiëntieverbeteringen mogelijk en kunnen schaalvoordelen gerealiseerd worden die ook het drukproces van de kranten ten goede komen.

De respectievelijke coldsetactiviteiten van Corelio en Concentra worden georganiseerd in aparte vennootschappen: Printing Partners Brussels NV (voor de Corelio-coldsetdrukkerij in Groot-Bijgaarden) en Printing Partners Paal Beringen NV (voor de Concentra-drukkerij in Paal Beringen). Na een aandelenruil zullen beide partners voor 50% aandeelhouder worden van de beide industriële joint ventures. De inbreng van de respectievelijke coldsetactiviteiten in deze aparte vennootschappen zal op 30 juni 2010 gebeuren. Vanaf die dag zullen beide coldsetdrukkerijen opereren onder het gezamenlijk merk “Coldset Printing Partners”.

De heer Luc Missorten, CEO Corelio: “Het aangaan van selectieve partnerships teneinde de toekomst van de groep versneld uit te bouwen is een hoeksteen van de strategie van Corelio. We zijn dan ook verheugd om samen met Concentra deze belangrijke stap te kunnen zetten.“

De heer Marc Vangeel, CEO Concentra: “Wij zijn overtuigd dat deze samenwerking een belangrijke bijdrage zal leveren aan de verdere groei van Concentra. Voor alle betrokkenen, medewerkers, aandeelhouders en klanten, is dit een fundamentele stap voorwaarts.”