liesbeth klein

Beste sollicitant,

Als je op zoek bent naar een rustige job, met veel routine en voorspelbare dagen, dan stop je best hier met lezen. Zo’n job kunnen we je bij Het Nieuwsblad niet bieden. Het is een huzarenstukje om elke dag opnieuw een krant bij de lezer te brengen. Een krant waar we trots op zijn, maar waar we ook altijd wel iets op aan te merken hebben. Een krant die informeert, boeit, ontroert. Een krant die altijd beter wil zijn dan de krant van een dag ervoor. Daarvoor hebben we mensen nodig die zich willen ‘smijten’, die van afwisseling en uitdagingen houden en die op hun best zijn als de druk hoog is.

Elke dag maken we een krant voor één miljoen lezers. In een wereld waarin mensen continu overspoeld worden door informatie, moeten wij voor onze lezers een houvast zijn. Toegankelijk, betrouwbaar, betrokken, relevant en verrassend. Daarvoor hebben we mensen nodig die met een open geest naar de wereld kijken, die net een stapje verder gaan, die de vragen stellen die onze lezers ook hadden willen stellen en die vervolgens zoeken tot ze de antwoorden hebben.

Voor een groot publiek werken, is een uitdaging. Jouw infografiek moet de zaken verhelderen. Jouw lay-out, jouw titels en foto-onderschriften moeten mensen in het verhaal trekken. Jouw internetartikel moet snel de essentie vatten. Jouw verhaal moet mensen raken, jouw stuk moet de lezer inzicht verschaffen. En we worden elke dag opnieuw afgerekend op hoe goed we dat samen doen.

Journalistiek is een vak dat je niet echt kan leren zonder het te doen, elke dag opnieuw. We vinden het belangrijk om op de redactie een omgeving te creëren waar mensen beter kunnen worden en nieuwe uitdagingen kunnen vinden. De regioredacteur van vandaag kan de eindredacteur van morgen zijn en omgekeerd. Voor wie ze wil grijpen, zijn er kansen te over.

En uiteindelijk dienen we allemaal hetzelfde doel: een krant maken, op vele verschillende platformen, die altijd en overal een vertrouwde en betrouwbare kompaan is voor onze lezers. Want één miljoen lezers, dat moet je verdienen. Elke dag opnieuw.

Liesbeth Van Impe, Politiek Hoofdredacteur Het Nieuwsblad